"אישיות: תיאוריה ומחקר": מושג העצמי – סיכום

 סיכום "אישיות: תיאוריה ומחקר": מושג העצמי

סיכום זה הינו חלק מאוסף סיכומי הקורס "אישיות: תיאוריה ומחקר"

מושג העצמי – אותו חלק מזרם התודעה של האדם שמתייחס לאדם עצמו. מושג פנומנולוגי כלומר רק האדם עצמו יכול לחוש מה הוא כולל.

דימוי עצמי – דעתו של האדם על עצמו.

ערך עצמי – עמדה הערכתית לגבי הדימוי העצמי.

עצמי הראי – דימוי העצמי בעיני הזולת בעל 3 מרכיבים. (המשמעות החברתית שלנו, הערך החברתי שלנו והרגש בהתאם לערך החברתי שלנו).

 

מבנה העצמי לפי וויליאם ג'יימס

מרכיבי העצמי – העצמי החומרי כולל את הגוף והלבוש, המשפחה הקרובה והרכוש שצברנו. העצמי החברתי הוא ההכרה שאנו מקבלים מהזולת. העצמי הרוחני הוא התודעה כפי שהיא תופסת את עצמה.

הרגשות שהעצמי מעורר – תחושת הערך העצמי של האדם המתקבלת לאחר חישוב סך שאיפותיו של האדם לעומת הצלחותיו בפועל.

ההתנהגות שהעצמי מעורר – הגנה והרחבה של מרכיבי העצמי.

המקורות ליצירת מושג העצמי – נשען על האינטראקציונליזם הסימבולי הטוען כי הענקת משמעות לאירועים שבחיינו קשורה תמיד לקשרי גומלין חברתיים.

  1. העצמי בעיני הזולת-האופן שבו אנו נתפסים ע"י הזולת
  2. השוואה חברתית-אימוץ קבוצת התייחסות המהווה קנה מידה להערכה אישית
  3. תפיסה עצמית וייחוס עצמי-ההתבוננות העצמית תוך כדי ייחוס סיבתיות להתנהגות כפי שאנו מייחסים סיבתיות להתנהגות הזולת.

 

קופרסמיט מונה 4 גורמים בהתנהגות ההורים התורמים לתחושת ערך עצמי גבוה אצל הילד:

  1. תחושת ערך עצמי גבוה אצל ההורה.
  2. קבלה בלתי מותנית של הילד, אהבה, התעניינות ונגישות של ההורה.
  3. התייחסות של כבוד לצרכיו ודעותיו תוך מתן חופש ביטוי וחופש תנועה יחסי.
  4. קביעת מסגרת ברורה וקפדנית של כללים ודרישות להתנהגותו.

התוכן והמבנה של מושג העצמי

המחקרים משתמשים בכלי מדידה פתוחים ובטכניקות חדשניות של ניתוח לשוני. האוריינטציה המחקרית היא קוגניטיבית, המתייחסת למושג העצמי כאל חלק ממאגר הזיכרון הכללי של האדם. מושג עצמי דינמי ורב מדדי, שגם משפיע על ההתנהגות וגם מושפע ממנה. האדם משפיע על סביבתו בקליטת הגירויים מהסביבה באופן בררני תוך שימוש בתהליכי עיבוד מידע שמטרתם להביא להסתגלות אופטימלית לעולם.

קיימים הבדלים בתוכן ובמבנה של מושג העצמי באוכלוסיות שונות, שהוא עובר שינויים עם הגיל, שההקשר החברתי משפיע עליו, ושאפשר לחקור את כל ההבדלים הללו תוך כדי שימוש בניתוחי תוכן ובניתוחים לשוניים. תרומתם של המחקרים היא בגיבוש הדרך מדעית לחקר עולמו הפנימית של האדם.

אפקט הבולטות – האדם תופס את עצמו בעיקר באמצעות ההבדלים בינו ובין סביבתו. כלומר, התכונות המייחדות את האדם הן אלה העוזרות לו להגדיר את זהותו. לרוע המזל קשה לבדוק אותה לגבי תכונות נפשיות.

השפעות מושג העצמי על ההתנהגות

התנהגות סמויה – מחקרים קוגניטיביים על הזיכרון ועיבוד המידע.

אפקט ההתייחסות העצמית – האדם יזכור טוב יותר מידע המתקשר בצורה כלשהי למושג העצמי שלו.

התנהגות גלויה – מתייחסים לממד הערך העצמי.

ראה גם: האני והדימוי העצמי

סיכומים נוספים תוכלו למצוא באוסף הסיכומים בפסיכולוגיה באתר וכן מאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: