מודל ההתפתחות הפסיכוסקסואלית של פרויד – סיכום

סיכום "אישיות: תיאוריה ומחקר": יחידה 2 – תיאוריות דינמיות: תיאורית האישיות הפסיכואנליטית של פרויד: מודל ההתפתחות הפסיכוסקסואלית של פרויד

סיכום זה הינו חלק מאוסף סיכומי הקורס "אישיות: תיאוריה ומחקר", יחידה 2: תיאורית האישיות הפסיכואנליטית של פרויד

על פי תיאורית ההתפתחות הפסיכוסקסואלית של פרויד אישיות המבוגר מעוצבת בילדות ,הדחפים המיניים הם הקובעים את התפתחותו של הילד מלידתו, הוא מוצא סיפוק ע"י מגע בגופו. הכוח הביולוגי המניע חיפוש זה הוא דחף המין או הליבידו.

בכל שלב התפתחותי מתרכז הליבידו באזור גופני מסויים (אזור ארוטוגני) שאליו מתועלים הדחפים המיניים / אירוטיים. המעבר בין השלבים מתרחשת בעקבות פעילות גומלין בין המבנה הגנטי ותהליך ההתפתחות הביולוגית מצד אחד, והסביבה החיצונית מצד שני.

לא כל האנרגיה הפסיכית עוברת משלב לשלב. כמות מסויימת של אנרגיה נשארת בשלב מוקדם, שמשמעה דחפים לא מסופקים האופיניים לשלב המדובר, ואנו חוזרים אליהם בשעת משבר – תסוגה / רגרסיה.

קיבעון– השארות של אנרגיה מרובה בשלב התפתחותי כלשהו ואי העברתה לשלב הבא.

                  קיבעון שלילי – כשדחפים בשלב מסויים לא מולאו והאדם סובל מחסך.

קיבעון חיובי– כשדחפים בשלב מסויים זכו לסיפוק יתר חלק מהאנרגיה יושאר בשלב זה משום שהסיפוק בו היה כה רב עד כי אין רצון/צורך לעבור  לאופן סיפוק מתקדם יותר.

מהיוולדו ועד בגרותו המינית עובר הילד שלבי התפתחות קבועים כשבכל שלב הליבידו מתרכז באזור גופני אחר.

 

 גילאזור ארוטוגנימקור לקונפליקטסוגיות התפתחותיות מרכזיותאיפיוני אישיות
אוראלי0-1שפתיים,

פה, לשון

הזנהקבלה פסיבית של הכל דרך הפה – תחילתה של התוקפנות כשמתפתחות השיניים ומתאפשרת נשיכה/לעיסה.בבגרות היניקה עשויה להתבטא בלקיחה, קבלה ללא תמורה ותלות בזולת. נשיכה תתבטא בנטייה לתוקפנות מילולית, עוקצנות ווכחנות.
אנאלי.2-3פי הטבעתחינוך לניקיוןחיפוש פעיל להפחתת מתח ,שליטה עצמית, כניעה. דרישות מוגזמות מהילד עלולות להניב עצירה של קקי ו/או התפרצות (עשית הצרכים מיד ואף בזמן ובמקום בלתי הולמים).בבגרות עצירה עשויה להתבטא בעקשנות, קמצנות או יצירתיות.

התפרצות תתבטא בנטייה לאימפולסיביות, נטיה להרס, חוסר רסן התקפות זעם, חוסר סדר וכו'.

פאלי3-5אברי המיןתסביך אדיפוס /אלקטרה

 

כיבוש ותחרות

"השתלטות" על האם , הזדהות עם ההורה מאותו מין לפתירת הקונפליקט, אמביוולנטיות ביחסי אהבה.

חרדת סירוס-הבן חושב שמחשבותיו ידועות ואביו יענישו על רצונו לסלקו.

קינאת פין – הבת מקנאה שלבנים יש פין  ושהיא פגומה. מאשימה את אמה אך פוחדת מעונש.

בבגרות – הישגיות, שאיפה לחקור את הלא נודע, תחרותיות.                         קיבעון בשלב זה ואי פתרון של התסביך האדיפלי עשויים להביא חיפוש בן זוג שימלא את מקום ההורה.
חביון6-10הדחקת דחפים מיניים,הפניית האנרגיה ללמידה חברתית.—-
גניטלי10-אברי המיןקשיי החייםאינטימיות מינית וסיפוק עם בן זוג במקום סיפוק עצמי והתרבות.—-

 

 

סיכומים נוספים תוכלו למצוא באוסף הסיכומים בפסיכולוגיה באתר וכן מאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: