תיאוריית ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית של פרויד

תיאוריית ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית של פרויד היא תיאוריה שמטרתה לתאר את שלבי ההתפתחות של הילד מגיל הלידה עד הבגרות על פי ההתפתחות של המיניות שלו. התיאוריה הפסיכו-סקסואלית של פרויד הייתה מוקד לדיון ער ולביקורת רבה על הפסיכואנליזה אך היא אף על פי כן הייתה ונותרה אחת התיאוריות המשפיעות ביותר של הפסיכולוגיה ההתפתחותית. בכדי להבין את תיאוריית ההתפתחות של פרויד יש להכיר את המודלים עליהם היא נשענת ובכללם המודל הטופוגרפי של הנפש על פי פרויד, המודל הסטרוקטורלי-מבני של פרויד וכן תיאוריית מנגנוני ההגנה שמשמשים בתור הבסיס לתיאוריית ההתפחות הפסיכו סקסואלית שלו.

נקודות חשובות בתיאורית ההתפתחות של פרויד:

–       בכל שלב התפתחות מתמקדת האנרגיה הדחפית (ליבידו) במקום אחר של הגוף (אזור ארוטוני)  

–       בכל שלב קיים קונפליקט מרכזי בין כוחות הדחף ובין דרישות המציאות- ההתפתחות היא סדרה של פשרות

–       שימוש במנגנוני הגנה כדרך לפתור קונפליקט ולהחזירו ללא מודע=> דרך להשיג פשרות, משתכללים עם ההתפתחות.

–       התפתחות כמעבר הדרגתי מהיות האורגניזם  א-חברתי המופעל על ידי הצורך בסיפוק דחפים לכיוון של מטרות חברתיות פסיכולוגיות. התינוק צריך להסתמך על הסביבה ולכן למרות שהוא נולד בלי מודעות חברתית הוא יהיה חייב עם הזמן להתחשב בצורכי החברה על מנת להשיג את הסיפוקים להם הוא זקוק.

–       קשיים בתפקוד ובהתפתחות (נאורוזה)  כתוצאה מפתרון לא יעיל של הקונפליקט ההתפתחותי.

–       סיפוק יתר או אי סיפוק של צרכים דחפיים בשלב מסוים עלול להוביל ל קיבעון (פיקסאציה)

–       מצב לחץ יכול על פי פרויד להביא ל נסיגה (רגרסיה) לאופני תפקוד משלב התפתחותי מוקדם יותר.

–       תהליך ההתפתחות כמעבר הדרגתי מהתבססות על סיפוק דחפים להתבססות על מנגנוני חשיבה.

שלבי ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית על פי פרויד:

השלב האוראלי (גיל 0-1) – בשלב האוראלי עיקר הפעילות של הילד מכוונת לסיפוק צרכיו של האיד והמוקד של הליבידו הוא הפה. לקריאה מורחבת על השלב האוראלי.

השלב האנאלי (גיל 2-3) – הילד מתחיל לקיים משא ומתן עם דרישות הסביבה העומדות אל מול הצורך לספק את צרכיו. המוקד של השלב הזה הוא פי הטבעת. לקריאה נוספת על השלב האנאלי.

השלב האדיפלי (גיל 3-5) – מאופיין על ידי תסביך אדיפוס והמשיכה של הילד אל ההורה מהמין הנגדי. הליבידו בשלב האדיפלי של פרויד מופנה כלפי אברי המין. לקריאה נוספת על השלב האדיפלי.

שלב החביון (גיל 5 עד גיל ההתבגרות) – הדחפים המניעים מודחקים ונמצאים תחת שליטה. גם בשלב החביון ממוקדת האנרגיה המינית באברי המין אך בעוצמה פחותה. לקריאה נוספת על שלב החביון.

השלב הגניטלי (גיל 14-18) – עוררות מחודשת של דחפים מיניים והתמקדות של הליבידו באברי המין. השלב האחרון בתיאורית ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית של פרודי. לקריאה נוספת על השלב הגניטלי על פי פרויד.

ראה גם: המודל ההתפתחותי של פרויד

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: