תולדות המחשבה המדינית: האמנה החברתית – תומס הובס

תולדות המחשבה המדינית: האמנה החברתית – תומס הובס

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס תולדות המחשבה המדינית, וחלק ממאגר הסיכומים והמשאבים בנושא פילוסופיה באתר.

אמנה חברתית social contract  –  התרגום לעברית הוא של "אמנה" ולא "חוזה" מאחר וחוזה נחתם בין 2 גופים, ומעגנים בו את כללי הפרתו על פי חוקי המדינה. בבסיס האמנה יש אלמנט של רצון טוב ויכולת הענישה הנקודתית היא מוגבלת בניגוד לחוזה בו כללי ההפרה והענשה ברורים.

כל אמנה היא הסכמה בין קבוצת אנשים על שיתוף פעולה מסוג מסוים בעניין מסוים שיש לו ערך מוסרי.

האמנה חברתית כמושג שטבע תומס הובס (ולאחר מכן רוסו ולוק), היא הסכם בעל אופי חוזי בין בני אדם שמטרתו לכונן מסגרת חברתית מדינית שמאפשרת חיים סבירים עד ראויים- כלומר חיים מוסריים. כל אחד מההוגים מדבר על סוג שונה של אמנה, סיבות שונות של חתימה ועוד…

המטרה המשותפת היא הפיכת האדם לשלם שחי חיים ראויים ומתוך כך נובעת תפיסת המדינה.

2 אלמנטים מאפיינים את תפיסת האמנה החברתית:

  1. האמנה היא קונצנזואלית-   אין מתנגדים לה, יש הסכמה מוחלטת בין כל המשתתפים בחתימתה. קונצנזוס הוא הכרחי מאחר וזוהי החלטה לייצר חיים חברתיים. זוהי החלטה מודעת, תבונית ליצור חברה, לנהל חיים בצוותא. אם יהיה אדם מחוץ לחברה חיי החברה יהיו מוגבלים.
  2. היא בלתי ניתנת לביטול– עצם הנכונות לחיות חיים בצוותא אינם ניתנים לביטול. ברגע שיצרנו חיים חברתיים לא ניתן ללכת אחורה, גם כשאדם יוצא ממסגרת חברתית הוא יודע כיצד היא נראית.

מצב הטבע המצב הטבעי הוא  כלי מתודולוגי של המשגה שמטרתו היא לעזור להבין מהו הטבע האנושי. אם נדע מה טבע האדם מלידתו נדע להתאים לו מדינה ראויה שתמצה את כישוריו. אנו משחקים משחק בו מדמיינים סיטואציה בה אין חברה ואיננו מודעים למושג זה- אנשים חיים זה לצד זה עם אינטראקציות מוגבלות מסיבות שונות. הטענה הבסיסית של ההוגים הוא שברגע שאנשים נולדים לתוך חברה הם מיד הופכים להיות מעוצבים על ידי  החברה ואנו רוצים להבין מהו טבעו הבסיסי של האדם מכאן המשחק בו אין השפעת החברה יש מצב הטבע שהוא מצב היפותטי לחלוטין שלעולם לא באמת התרחש. לא מדובר על תקופה היסטורית שתוחמים אותה בשנים. מטרת התרגיל היא זיהוי הטבע האנושי המולד ולהתאים את המדינה לטבע זה. לוק טוען כי מצב הטבע הוא מצב נפשי.

במצב הטבע האדם חסר כישורים חברתיים לכן הדבר היחיד המניע אותו לפעולה הוא האופי שלו.

המדינה המלאכותית– תפיסה מודרנית של הוגי האמנה החברתית שאומרים כי המדינה היא תוצר אנושי מלאכותי (בניגוד ליוונים הרואים בה תוצר הטבע) כל אחד מההוגים נותן לכך סיבות אחרות.

זכויות טבעיות– התפיסה כי בני אדם מעצם היוולדם נולדים עם זכויות טבעיות מובילה את תפיסת האמנה החברתית ואת כל ההגות הפוליטית שאחריה מלבד הפאשיזם. כל אחד מההוגים נותן רשימה אחרת של זכויות. זהו המושג הרדיקאלי ביותר באמנה החברתית  לא רק מבחינת אלמנט ההשוואה בין בני אדם, אלא הוא מוביל למסקנה כי אם אנשים נולדים עם זכויות טבעיות תפקיד המדינה הוא הגנת זכויות אלו. למעשה זהו מקור הלגיטימציה של המדינה, זהו תפקידה- הגנה על הזכויות הטבעיות.

מה שרדיקאלי בתפיסה הוא הבסיס הרעיוני מוסרי לדמוקרטיה של ימינו. יש כאן שיח על זכויות אדם ואזרח, יש כאן תפיסה האומרת כי לגיטימציית המדינה והשלטון נובעים ממחויבותם לבני האדם. זו אמירה דרמטית וזו אחת ההשפעות הגדולות של הובס על המהות הדמוקרטית.

לכל אחד מהוגי האמנה יש עקרון המנחה את רצף תפיסת המדינה שלו:

o       רוסו- שוויון

o        לוק– חירות

o       הובס– בטחון.

 אנו מדברים על אלמנט מכונן שהוא המעצב את דמותה של המדינה ודרך התנהגותה- מערכת החוק, התייחסות לאלמנטים מכוננים אחרים כמו חירות ושוויון….

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.