חיזוקים בתהליך הלמידה – סיכום

יסודות מדעי ההתנהגות: חיזוקים בתהליך הלמידה

מתוך אסופת הסיכומים בקורס יסודות מדעי ההתנהגות, וכן מאגר הסיכומים בפסיכולוגיה או הסיכומים במנהל עסקים.

חיזוק הוא גירוי, שמגביר את ההסתברות להופעה של תגובה מסוימת.

חיזוק חיובי – גירוי נעים, שמגביר את הסיכויים להתנהגות מסוימת בכדי להגיע לגירוי.

חיזוק שלילי – גירוי לא נעים, שמגביר את הסיכוי להתנהגות מסוימת בכדי להפסיק את הגירוי.

חיזוק מלא – מתרחש בכל פעם שההתנהגות מתרחשת. חיזוק מלא מקל על תהליך הלמידה, אך קל מאוד להכחיד אותו.

חיזוק חלקי – חיזוק שמופיע רק בתגובה לחלק מהפעמים, חיזוק טוב משום שקשה מאוד להכחיד אותו, אך מצד שני קשה מאוד ללמוד אותו.

הערה: בהתניה אופרנטית ההתנהגות תמיד רצויה לנו. מטרת החיזוקים השליליים והחיובים היא ליצור התנהגות מסוימת. לדוגמא: בניסוי המפורסם של סקינר עם החולדה, נוצר חיזוק שלילי ע"י הזרמת זרם חשמלי על משטח של הכלוב ß המטרה היתה לגרום לחולדה לקשר בין הלחיצה על הדוושה לבין הפסקת הזרם.

כיצד להשתמש בחיזוקים בתהליך הלמידה?

הדרך הטובה ביותר ליצירת למידה היא שימוש בחיזוקים מלאים. עם זאת, הבעיה עם חיזוקים מלאים, היא שמיד כאשר הפרט נתקל במצב שבו החיזוק לא מופיע, הוא יתחיל בתהליך הכחדה. בחיזוק חלקי, לעומת זאת, אי הופעת החיזוק תגרור תהליך הכחדה איטי יותר, שכן מלכתחילה החיזוק לא הופיע תמיד.

    מה הפתרון? במסגרת תהליך הלמידה מומלץ להתחיל בחיזוק מלא ובהדרגה לעבור לחיזוק חלקי.

אופנים למתן חיזוק חלקי

1. רווח קבוע – חיזוק הניתן אחת לתקופה קבועה (דוגמא: מבחן סמסטריאלי, ביקורת תקופתית). אופן זה

    מביא להגברת ההתנהגות לפני החיזוק ולהפחתתה אחריו. על כן, הוא לא תמיד יעיל בשמירה על התנהגות

    רצויה (לדוגמא, העובד יכול לעשות את העבודה כמו שצריך רק כאשר מגיעה השעה הקבועה של הפקח).

2. רווח משתנה – חיזוק הניתן אחת לפרק זמן משתנה, אך בממוצע קבוע (דוגמא: בוחן פתע, ביקורת פתע).

    אופן זה מגביר את ההתנהגות כל זמן שהפרט סבור שהחיזוק עתיד להגיע. לאחר שמגיע החיזוק, ישנה

    ירידה מיידית ברמת ההתנהגות. על כן, שיטה זו יעילה יחסית, משום שהפרט לא יודע מתי עליו לצפות

    לחיזוק.

3. יחס קבוע – אחרי מספר תגובות קבוע, יינתן החיזוק (לדוגמא: על כל עשרה חולצות שנמכרו, המוכר

    מקבל 10 ש"ח). שיטה זו בעייתית במקצת, היא גוררת רמת פעילות גבוהה למדי בקרבת החיזוק (לקראת

    סוף המכסה) ונמוכה לאחר קבלת החיזוק (לאחר השלמת המכסה).

4. יחס משתנה – אחרי מספר תגובות (התנהגויות) משתנה ניתן החיזוק, עפ"י ממוצע מסוים (לדוגמא: מכונת

    מזל בקזינו). שיטה זו יעילה יחסית, שכן באופן זה רמת הפעילות גבוהה כל זמן שהפרט מאמין שיש סיכוי

    טוב שיקבל את החיזוק.

ראו גם: חיזוק חיובי ושלילי בהתניה אופרנטית

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: