מתודת הטלת הספק של רנה דקארט

הטלת ספק היא עקרון היסוד של דקארט בפתיחת ספרו הגיונות והוא מוצג בפתח של ההגיון הראשון בספר.

מאפייני הספק

חמישה מאפיינים של הספק של דקארט שעומד ביסוד המתודה שלו:

 1. המשמעות של תהליך הטלת הספק הוא הצבת מנגנון סינון, שדרכו יעברו רק הדעות שההוגה עצמו בטוח באמיתתו (שלילת המסורת וסמכות הכתובים).
 1. ההוגה מטיל ספק בכל אמונה שאינה וודאית ב100%, כלומר שניתן למצוא אפילו ספק קל שבקלים. (התפישה המקובלת כיום היא שאנחנו מגלים את האמת ומתקרבים אליה, ולא יודעים אותה ב100%). מצד אחד, זו דרישה מחמירה ברף הגבוה שלה לאמת, מצד שני, רואים מכאן שיש מתודה מסויימת שדרכה ניתן לראות משהו כאמיתי ב100%.
 2. הספק הוא ספק מתודי – הוא רוצה אחרי הספק לבנות מבנה חדש מהיסודות, ולא להשאר בספק ולוותר על הידיעה (כמונטיין).
 3. דקארט לא ספקן שמשעה את ידיעתו עד לבירור הספק, אלא מתייחס לכל מה שניתן להטיל בו ספק כשגוי[1].
 4. על הטלת הספק להיות שיטתית (שכן לא נוכל לעבור דעה דעה), ולכן עלינו לעבור על ספקות לפי סוגי הדעות השונים. מכאן דקארט יוצא ל5 הטיעונים הספקניים שלו.

5 טיעוני הספק

1. טיעון טעיות החושים

בהגיון הראשון טיעון זה מאוד קצר ומתומצת, והוא מורחב יותר בהגיון השישי.

ככל הנראה הטיעון המלא של דקארט הוא ש:

1. לעיתים החושים מטעים,

2. אנו איננו יכולים לדעת מתי החושים מטעים ומתי לא,

לכן:

3. עלינו להטיל ספק בכל מה שמגיע אלינו מהחושים.

2-3. טיעון השגעון וטיעון החלום

טיעון השגעון מובא על ידי דקארט בקצרה (ישנם אנשים משוגעים שחושבים שהם כדים, אז אולי גם אני משוגע בחושבי שיש לי ידיים), ככל הנראה כדי לא להרתיע את הקורא, שיחשוב שיש משהו משוגע בתורתו של דקארט.

משם ממשיך דקארט ישירות לטיעון החלום.

טעונים אלו עוסקים בתחושות של עצמים קרובים, שבפשטות אנו בטוחים בהם יותר מבדברים המתקבלים מהחושים (אני יושב בחדר הזה). התחושה של הגוף שלנו (יש לי ידיים) היא בפשטות משהו יותר ודאי ממה שמתקבל בחוש[2].

דקארט רומז כאן להבחנה יסודית בין האני לבין גופי. גופי שייך לי, אבל הוא חלק מהעולם החיצון, ולא חלק מהאני התופס.

טיעון החלום בא לעורר ספק גם על תחושותינו במצב ערות. מאחר שבחלום אנו מרגישים דברים, וכן מרגישים אותם בערות, אין לנו דרך להבחין בין מציאות לחלום.

טיעון החלום הוא:

 1. לפעמים אני חולם.
 1. איני מסוגל להבחין בין מציאות לבין חלום.

לכן,

 1. ייתכן שאני חולם כעת
 2. אם אינני יודע שאיני חולם כעת, אינני יודע שאני יושב בחדר כרגע.
 3. אינני יודע שאיני חולם.

לכן,

 1. אינני יודע שאני יושב בחדר כרגע.

ישנה מח' בין הפרשנים, ויש הטוענים שדקארט הוסיף עוד שלב לטיעון ועשה אותו יותר קיצוני, כשטען שייתכן אנחנו תמיד חולמים, ועל כן ייתכן שכל מה שאני יודע הוא שקרי.

4-5. טיעון האלוהים הרמאי והמלאך הזדוני

דקארט טוען שגם אחרי טיעון החלום, עדיין ישנם דברים שלא ניתן לומר שלא קיימים, כי הם פשוטים יותר וקיימים בוודאות. ההבחנה הכללית היא בין מדעי הטבע (שייתכן שאנו חולמים אותם), לבין המתמטיקה (שנכונה בכל מקרה).

הבנות המתמטיקה והגיאומטריה נכונות בכל מקרה, בלי קשר לשאלה אם הן משקפות את עולם החומר. מכאן אנו למדים מה הבעיה במדעי הטבע שדקארט תוקף – הם מבקשים לטעון טענות על עולם החומר, אבל ייתכן ואנו חולמים אותו. טיעון החלום יפה כנגד כל עולם המדע, מלבד המתמטיקה (נגדה מובא הטיעון הנוכחי).

האל הרמאי והמלאך הזדוני הם בעצם אותו טיעון (ייתכן שדקארט רצה להקהות את היכולת להציג את האל כרמאי, שבעצם מטילה ספק גם באל טוב ומטיב). האל או המלאך משבשים שני דברים: 1. הם מסוגלים להזין אותנו ישירות בתחושות מוטעות, שאינן קיימות בעולם החיצוני, 2. הם יכולים לשבש את שיקול הדעת והחשיבה שלנו (כך שתמיד נחשוב ש2+2=5).

לדקארט אין הוכחה לקיומם (ולא ניתן שתהיה – כי אולי מקור ההוכחה הוא בהטעיה), אבל עצם האפשרות הזו מספיקה לדקארט ע"מ לערער על התקפות של המתמטיקה.

הטיעון הזה משמש כפירה בכלל ביסוד שהאדם מסוגל לגלות את האמת לבדו.

טיעון זה ברור הרבה יותר בימינו – מציאות וירטואלית שמשודרת למח, ולא משקפת את העולם האמיתי – כמו למשל בסרט מטריקס.

סיכום תהליך הטלת הספק

בסוף התהליך ההוגה נמצא בספק מוחלט. זה ספק כללי ושיטתי. נראה שדקארט רצה את הטיעונים הראשונים כדי להראות את המבנה המסודר, ולחלק את סוגי הטענות השונים שיהיו משמעותיים להמשך הגיונות (למרות שכרגע המלאך הזדוני 'מכיל' בתוכו ספק לגבי כל טענה שהיא, כולל הסוגים הראשונים).

התייחסות לספק של דקארט

הרבה פקפקו במוחלטות הספק של דקארט, שכן לא האמינו שניתן בכלל להיות בספק כ"כ עמוק.

דקארט עצמו מודה שהספק הוא 'מוגזם' ו'מתודי'.

ניתן לפרש את הספק לא כמזוייף, אלא כמוגזם באמת, מפני שהוא דורש לראות את המוטל בספק כשקרי.

דקארט עצמו כותב בתגובה על מי שביקרו אותו שהספק שלו סותם את הגולל על כל עיקרון וערך, ואמר שהספק הוא אינטלקטואלי ולא מעשי.

הספק של דקארט א"כ הוא: 1. כללי, 2. מוגזם, 3. מתודי, 4. תיאורטי.

מה שכן ברור – ההוגה נקלע למצוקה בעקבות המקום אליו הגיע בסוף ההגיון הראשון.

השגות בנוגע לספקות של דקארט

טיעון השכל הישר

לפי טיעון זה, אין סיבה להניח את הספק של החלום, במקום להניח את הידיעה הפשוטה שאנחנו יודעים דברים.

במקום לטעון:

 1. אינני יודע אם אני חולם.

לכן,

 1. אינני יודע אם אני יושב בחדר.

ניתן לטעון:

 1. אני יודע שאני יושב בחדר.

לכן,

 1. אני יודע שאינני חולם.

שני הטיעונים תקפים במידה זהה. דקארט טוען שבפילוסופיה יש צורך בידיעה שהיא מעבר לידיעה היומיומית הרגילה, אבל המבקר שדוגל בשכל הישר יגיד שאין צרוך בכך, ואל לו לפילוסוף לחרוג משיקול הדעת הרגיל של השכל הישר.

טיעון הניגודים

לא ניתן להטיל ספק בכל, כי בשביל להטיל ספק יש צורך באמת שתהווה נקודת משען. גילברט רייל ביטא רעיון זה באמצעות משל המטבעות, שאומר שכדי לזייף מטבע יש צורך שבמדינה יהיה מטבע חוקי. אם יש מטבע חוקי – רשאי האדם לחשוב שמה שבידו הוא זיוף, ואפילו זיוף מוצלח מאוד, אבל הוא לא יכול להטיל ספק בקיומו של מטבע חוקי כלשהו – כי אז אין משמעות לכך שמטבע מזוייף.

היכולת לגלות דעות שגויות קיימת רק אם אנו מייחסים לדעה כלשהי אמת.

אם ננסח זאת בתוך הטיעון של דקארט, אם איני יכול לדעת אם עכשיו אני חולם או ער, אזי איני יכול כלל להבחין בין מצב ערות למצב שינה, ואין לי יכולת לטעון שלפעמים אני ער.

בעיות חלומיות

אם אני חולם תמיד, אזי כל הטיעון שמביא דקארט הוא בחלום, ואינו אמיתי. טיעון חלומי אינו מוכיח דבר.

מבקרים ביקרו את דקארט על העובדה שלא ניתן לשאול באמת "האם אני ער" או "האם אני ישן". אם האדם שואל את עצמו שאלות אלו – הוא ער, ותמיד יענה על השאלה הראשונה בחיוב והשניה בשלילה. לא ניתן לענות אחרת.

כך גם באשר למלאך הזדוני – הוא יכול להטעות אותי בכל, ועדיין דקארט משאיר את היכולת לשקול שיקול דעת תבוני במסגרת הזו.[1] ל3 ו4 עוזר משל התפוחים של דקארט, שכדי להוציא תפוחים רקובים מהסל יש צורך תחילה להוציא את כל התפוחים, ואז להחזיר רק מה שלא רקוב.

[2] בהגיון השישי יש עוד דוגמה, של תחושות פנימיות, והעלאת ספק לגביה – כאבי פאנטום, שלא באמת קיימים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.