המתודה הפילוסופית של דקארט

אחד המאפייינים החשובים ביותר של הפילוסופיה של רנה דקארט היא המתודה שלו.

מהי המתודה?

דקארט מעניק חשיבות למתודה לגילוי האמת, שהוא מצא מהתבוננות ב-3 תחומים: לוגיקה, גיאומטריה ואלגברה.

הנחת היסוד של דקארט היא שלבני אדם יש תבונה, והיא יכולה להבחין באמת, אם היא לא תעשה טעיות. תפקיד המתודה הוא להדריך את התבונה בדרך לגילוי האמת.

המתודה של דקארט מורכבת מ-4 כללים:

  1. לא להסכים לשום דעה שאיננו יודעים בבירור שהיא אמת (בלוע בתוך זה: יש אמיתות בהירות ומובחנות, שניתן להבחין בהן מיד).
  1. יש לחלק כל בעיה גדולה למס' חלקים גדול ככל שניתן, ולבחון כל אחד מהם בנפרד. (אחרי החלוקה יש להפעיל על כל חלק את שלב 1).
  2. סדר שיקול הדעת – יש לסדר את האמתות, ולהתחיל מהפשוטות ביות, ועל בסיסן להתקדם הלאה לאמתות המורכבות (שנשענות על הפשוטות).
  3. לערוך סקירה כללית מקיפה, ולוודא שלא שכחנו דבר.

המשמעות של המתודה

דקארט אומר שאם נלך במתודה שלו אנו מובטחים שנגיע לאמת האמתית (ובכך מתבטא הרציונליזם שלו).

יש ערך רק לאמת כזו, שמתגלה במתודה, ואין ערך לאמת אקראית שנגלית לנו. דרכי החשיבה יותר חשובים מהתכנים, ולכן אם אמת אקראית היא טעות, מעצם זה שהיא לא הולכת בדרך הנכונה.

המסדנות של דקארט

דקארט משתמש במשל של בנין, וממשיל עצמו לאדריכל, שכדי לבנות בנין חדש צריך לפנות את עעל מה שהיה לפניו.

כמו"כ, יש עדיפות לעיר שמהנדס אחד בנה ולא מהנדסים רבים, ולכן עדיף לא להסתמך על עצמו בלבד, ולייסד בעצמו את הפילוסופיה שלו.

דבריו הם דחיה מוחלטת של המסורת הפילוסופית, ועבודה משותפת היא מתכון לבינוניות. ההשגים הגדולים של האנושות הם תוצאה של גאונות של יחידים.

המסדנות פירושה נסיון למצוא את אמיתות היסוד, את היסודות לבנין, את האמתות הראשוניות (הברורות מאליהן), עליהן נשען כל הבניין הפילוסופי. (השקפה זו נשענת על טיעון הרגרסיה, שאם כל דבר משהו אחר מצדיק אותו, בסוף חייבת להיות אמת יסודית, שתמנע אותנו מרגרסיה אינסופית). המסדנות של דקארט היא בהתפלספות בגוף ראשון, ואין מקום לבסס מסדנות על עבודה משותפת.

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

עוד דברים מעניינים: