חטאים נגד ילדים בתנ"ך

הסיכום להלן הוא חלק מתחום המקרא במאגר משאבי היהדות באתר טקסטולוגיה. 

יש פסוק בתנ"ך "אל תחלל את בנך להזנותה" – מה הפירוש בדיוק ?

  תשובות אפשריות :

  • יש תעודות מן המזרח הקדום שכן העסיקו בת בזנות.
  • אולי זו לא הבת הביולוגית של האב ולכן הוא 'מרשה לעצמו'.

פשעים אחרים נגד ילדים :

יש עדויות שבמקרי מצור אכלו ילדים.

    דוגמא : יש מקרה במלכים ב' ז' : 2 נשים באו למלך ואחת תובעת את השניה "אני והיא קבענו לאכול היום את הבן שלי ומחר את שלה ואת שלי באמת אכלנו ועכשיו היא לא מסכימה…."  – זה תיאור למצב הגרוע שהיה אז בזמן המצור.

הקרבת ילדים לאלים

זה בא מתוך מצוקה קשה מאוד, האדם חושב שאם הוא ירצה את האל אז האל יגמול לו בתמורה..

      דוגמאות :

  • עקידת יצחקעקדת יצחק היא מקרה מיוחד , היות וזה לא בא מתוך מצוקה.  "סתם" ה' מבקש….  עוד ענין מיוחד פה הוא שדווקא אברהם שהפיץ בעולם אמונה חדשה שה' אינו רוצה קורבן אדם, בא להקריב את בנו, זו בעצם הקרבה של ערכיו.

העקידה היא כנראה סיפור מחאה נגד הקרבת ילדים, המסר ממנה הוא 'לא מקריבים ילד'.

  • בת יפתח – יפתח יוצא למלחמה , (שופטים י"א) ונודר לפני המלחמה ש'אם אנצח – כל היוצא מביתי והעליתיהו עולה ל-ה' . וכאשר הוא חוזר מהמלחמה כמנצח, יוצאת בתו מולו, הוא אומר לה 'הכשלת אותי….' והיא עונה לו 'קיים את הנדר שלך…' .

בעיות במקרה :

א.  הוא התכוון שתצא איזה חיה, אם היה יוצא כלב לדוגמא–מה היה עושה?

ב. יש טוענים שנדר הזה יפתח התכוון מראש לקורבן אדם, היות וכבשה/פרה אלו קורבנות רגילים שמוקרבים המון פעמים, אין משהו מיוחד בזה, ומזה ניתן להבין שאולי הוא התכוון מראש לקורבן אדם.

    הערה: בית ישראלי בתקופת המקרא, נראה כמו בציור, המרחב השמאלי – מזווה לאוכל, האחורי – למגורים..

בסוף כתוב "ויעש לה את נדרו", רד"ק מסביר זאת באופן שונה – שיפתח מראש חשב שאם תצא פרה/כבשה הוא יקריב אותה לה' ואם יצא אדם הוא יקדיש אותו לה' בנזירות או משהו מעין זה.   (יש בעיה בפירוש הזה, היות ורד"ק מכניס פה מושגים נוצרים של נזירות).

  • יש גיא המקיף את ירושלים ממערב ומצפון שנקרא "גיא בן הנום", בו אנשים היו מקריבים ילדים למולך. מכאן באה המילה "גיהנום" = המקום שבו שורפים באש.
  • ירמיהו פרק ז' :  המילה "הינום" קיבלה פירושים נוספים , היו משכנעים את ההורים ע"י כך שהיו אומרים להם 'הילדים לא הולכים למות , הם הולכים לישון' מלשון לנום.    וירמיהו יוצא נגד השקר הזה , וקורא לומר את האמת – ילדים נהרגים שם.
  • "הינום" – פירוש נוסף – הילדים צרחו=נהמה  והפעילו שם מערכת של תופת=תופים כדי להתגבר על נהמת הילדים.
  • ליוונים היה פעם אסון צבאי והם חשבו 'למה זה קרה?' וענו …שהיות מקריבים ילדים אומנם, אבל הם כביכול "מרמים" כי הם לא מקריבים את הילדים שלהם, ולכן החברה הגבוהה התחילה להקריב את בניה בעצמה.  בקרתגו מצאו בית קברות עם 5000 כדים של ילדים של החברה הגבוהה שהוקרבו למוות.

13 ציטוטים על לאומיות

היא מניעה את העולם כבר הרבה זמן אך האם היא טובה לו? ציטוטים (ביקורתיים) על לאומיות ופטריוטיות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: