מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: משוניס – תרבות

מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: משוניס – תרבות

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים


הגדרה של משוניס לתרבות – תרבות היא מערכת הערכים, האמונות, דרכי ההתנהגות והעצמים החומריים המהווים את אורח חייו של עם. כוללת את מה אנחנו חושבים, דרכי הפעולה והדברים הנמצאים בבעלות. מעצבת את האישיות של האדם – מחזקת תחומים מסוימים ומחלישה אחרים (הישגיות, שיתוף, שלווה, רגשות לגיטימיים). תרבות לרוב נתפסת כטבעית – הדרך היחידה להתנהלות.

תרבות כולל תרבות לא-חומרית – רעיונות ודרכי התנהגות (אלטרואיזם, תוקפנות) ותרבות חומרית – החפצים הפיזיים שנוצרים על ידי בני התרבות ובעיצובה של התרבות.

הלם תרבות – מבוכה ואי התמצאות עקב מפגש עם אורח חיים בלתי מוכר, שנובע מתוך תפיסת התרבות שלך כטבעית.

אף מאפיין תרבות אינו תכונה טבעית, אולם תרבות היא תופעה אנושית. לבעלי חיים יש אינסטינקטים, ולפרימטים יש יכולות מגבלות ללמד ולהשתמש בכלים, אולם רק האדם סומך על התרבות ולא על האינסטינקטים שלו כדי לשרוד כמין. התרבות קשורה לתכונות שונות – חברותיות רבה, קשרי שותפות חמים ויציבים לשם גידול ילדים והגנה הדדית, היכולת ללכת בקומה זקופה וידיים בעלות יכולת לטפל בחפצים שונים.

במאמר של משוניס סקירה היסטורית בה מוצגת יכולתו של האדם לשנות את סביבתו הטבעית בעזרת התרבות.

תרבות כוללת אורח חיים משותף. היא שונה מאומה, המתייחסת לישות פוליטית בגבולות מוגדרים, ושונה מחברה, המתייחסת לאינטראקציה המאורגנת של אנשים בגבולות מסוימים.

מרכיבי התרבות:

סמלים – בני אדם מסתכלים על העולם דרך סמלים. הלם תרבות נובע מחוסר היכולת לקרוא סמלים של חברה אחרת.

שפה – מערכת סמלים המאפשרים תקשורת. תפקידה החשוב הוא העברה תרבותית לדור הבא. השפה משחררת את היכולות השכליות ומאפשרת תודעה עצמית, חשיבה לטווח אורך ודמיון. השפה מעצבת את תפיסת העולם ותפיסת המציאות.לבעלי חיים שונים יכולת מוגבלת מאוד לשפה.

ערכים ואמונות –  אמות מידה המוגדרות על ידי התרבות שבאמצעותן אנו שופטים את הרצוי, הטוב והיפה ומשמשות כהנחיות כלליות בחיינו החברתיים. ערכים קובעים את המציאות האידיאלית. אמונות – טענות מוגדרות שאנשים רואים כנכונות. (ולא כמו אמונות שמגדירות טוב או רע, אלו טענות של אמת ושקר).  בין ערכים יכולות להיות התנגשויות – שנפתרות בצורות שונות או בהתעלמות. דוגמא : ערכי המפתח של ארה"ב – שיוויון הזדמנויות, הישגיות והצלחה, נוחות חומרית, חריצות ועבודה, מעשיות ויעילות, קידמה, מדע, דמוקרטיה ויזמה חופשית, חירות, גזענות ועליונות קבוצתית

נורמות

עצמים חומריים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: