מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: האזרחות והקמת מדינת ישראל

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: האזרחות והקמת מדינת ישראל

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

מאגר סיכומים אקדמיים

האזרחות והקמת המדינה

היתה אזרחות פלסטינית שהוקנתה על ידי השלטון המנדטורי. היתה החלטת החלוקה, אולם לא נחלקו סמכויות בין הטריטוריות בשל המלחמה. היתה בריחה גדולה של פלסטינים. נוצרה הפסקת אש. מדינת ישראל היתה צריכה להחליט לגבי המעמד המשפטי של הפלסטינאים שנותרו בישראל לאחר קביעת קווי שביתת הנשק ב-1949. המרשם הראשון יצר מעמד של נוכחים נפקדים. ההכרעה היתה לתת לחלק ניכר מהתושבים הערביים אזרחות מכח ישיבה, שהיא קטגוריה חד פעמית שנקבעה על פי מפקד האוכלוסין הראשון. ילדיהם קיבלו אזרחות ישראלית מכח עיקרון הדם. עם זאת, נוצרה קבוצה של ערבים שהיו תושבים במדינת ישראל אולם לא קיבלו אזרחות. את הבעיה הזו פתרו ע"י הענקת אזרחות באמצעות תיקון לחוק שנעשה רק ב-1980.

היבט מעניין של הסדרי האזרחות נוגע ליהודים. חוק השבות קובע בס' 4 שרואים כל יהודי שנולד בא"י, שעלה לישראל ע"פ החוק ושנמצא בישראל כאילו הוא עלה ע"פ חוק השבות. ס' 4 יצר פיקציה לפיה כל יהודי מקבל אזרחות מכח חוק השבות, כולל יהודים שנולדו לאזרחים ישראלים בישראל. עד 1980 זה היה המצב. התיקון לחוק מ-1980 יצר שוויון בהיבט זה, והחיל את עיקרון הדם על כל מי שנולד לאזרח ישראלי.

דרכי ההתאזרחות –

  • אזרחות אוטומטית מלידה
  • ס' 5 – התאזרחות.
  • ס' 7 – איחוד משפחות

הסעיף המיוחד של איחוד המשפחות נותן שק"ד לוותר על תנאי ס' 5.

תנאי ס' 5 –

  • תושבות קבע
  • ידיעת מה של השפה העברית
  • ויתור על אזרחות אחרת
  • הכרזת נאמנות
  • משך שהות של 3 מתוך 5 שנים אחרונות

אלה תנאים קלים ביחס למציאות ההגירה העולמית. התנאי הקשה הוא תושבות קבע. הסיבה לרף הנמוך של תנאי האזרחות נובע מכך שכשנחקק החוק מדינת ישראל לא היתה יעד הגירה מועדף. מי שהגיע היו יהודים, שהיו רצויים, ומי שרצה להגיע היו פלסטינאים. כניסתם נמנעה באמצעות חוק הכניסה לישראל, וכך הם לא יכלו לממש את התנאי של תושבות קבע. בנוגע למשפחות, בד"כ, אם בא אזרח ישראלי שהיו לו בני זוג או בני משפחה שרצו להגר, הגישה היתה כי ניתן לוותר על תנאי ס' 5.

עם השנים, מדינת ישראל היתה מדינה יחסית אטרקטיבית. הגיעו אנשים ממזרח אירופה, פלסטינים, עובדים זרים וכו'. המנגנון שקבע אזרחות וכניסה לא היה מותאם להתפתחות החדשה הזו. המנגנונים של משרד הפנים החלו להתמודד עם הסוגיה. כך משרד הפנים הפך ליעד נחשק של מפלגות שונות כגון ש"ס, ישראל בעלייה ושינוי.

כיום, ישנם שלושה סוגים של מהגרים – מהגרי עבודה (זמניים וקובעים), מהגרי משפחה ופליטים. מה שמאפיין את מהגרי המשפחה והפליטים הוא שאין למדינה שיקול דעת רחב בשאלת הכנסת לארץ.

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: האזרחות והקמת מדינת ישראל

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: