מחשבה מדינית יהודית: הלוגוס והברית

מחשבה מדינית יהודית: הלוגוס והברית

מחשבה מדינית יהודית – סיכומים

הלוגוס: הקדמה לברית

הלוגוס היווני: 'עקרון על' עד התגלות האל לאדם

 • הברית המקראית ביהדות כמחליפה של הלוגוס בפילוסופיה היוונית: מהווה שינוי תפיסתי במעמד האל, האדם והטבע.
 • השחקנים המרכזיים במחשבה: אל, אדם, עולם (טבע). הלוגוס עומד על יחסי הגומלין בניהם.
 • הלוגוס במילה: ביטוי למחשבה, חכמה שקיימת ונובעת מתוך האדם.

הלוגוס – הירקליטוס:

 • הירקליטוס (פילוסוף של הטבע טרם סוקרטס): לוגוס הוא המבנה הרציונאלי הקיים מחוץ לאדם (מעין משהו חיצוני שכולם שותפים בו), ונתון להבנתו (רק באופן חלקי, מי שמבין את כל הלוגוס הוא האל).
 • פרגמנט 30: "סדר עולם זה אחד לכל, לא ולא אדם עשהו, אלא היה תמיד והוו ויהיה אש חיה תמיד מתלקחת במידה וכבה במידה" => לוגוס אחד. על זמני. סיבתיות עליונה. דימוי האש => אחדות/הרמוניה של ניגודים. סימטריות.
 • יש כללים קבועים שאינם משתנים עפ"י הלוגוס.

הלוגוס – כללי:

 • תפקיד האל (לא הירקליטוס אמר, אבל קדם-סוקרטי: מושלם, חכם. בגלל שהוא שלם, הוא מנותק מהעולם. רק משהו חסר צריך להיות מעורב בעולם.

פילון האלכסנדרוני:

 • "בדבר ה' שמיים נעשו" (תהילים) => באמצעות מה שאמר יצר אלוהים עולם ("ויאמר אלוהים" וכד').
 • פילון נשען על המודל האפלטוני של תורת האידיאות. פילוסוף יהודי הלניסטי שעשה סינטזה בין התפיסה היהודית לבין ההלניזם: הלוגוס הוא המקשר בין אלוהים לאדם.
 • אנקדוטה: הפער בין האנשת אלוהים לבין הקישור של אלוהים לעולם.

הברית

ברית נח – בראשית פרק ט':

 • ברית ראשונה בתורה.
 • אם יש סיבתיות (דטרמינזם) => אין התערבות אלוהית. אלוהים אומר: אני קוטע את העקרון הדטרמיניסטי=> יש קשת ולא יהיה יותר מבול.
 • הברית להבדיל מהעונש: עונש המבול היה שיח אלוהים עם עצמו, הברית היא התערבות אקטיבית בשיח עם האדם.
 • "וירא כי הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל"
 • אליהו ונביאי הבעל=> תשפכו מים על כל העצים והאש נדלקת.
 • משמעות הברית מצד האל: אלוהי, באקט הברית, כובל את עצמו. על פי הלוגוס הוא לא מוגבל כי אין לו מגע עם העולם.

תפקיד האל – האל הופך להיות שחקן פוליטי:

 • על פי הלוגוס: אלוהים בעל החכמה.
 • על פי הברית: אלוהים הוא בעל הרצון. בעלמה דברא כרעותי => בעולם שנברא כרצונו.

ברית ולוגוס:

 • אדם <= השגחה <= אל => התערבות => טבע <= אדם.


יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: