המחשבה המדינית היהודית – סיכום

המחשבה המדינית היהודית – סיכום

להלן תמצאו אסופת סיכומים ומאמרים בנושא של מחשבה מדינית יהודית. המחשבה המדינית היהודית נמצאת בצומת מעניין מבחינה אינטלקטואלית ופילוסופית: מצד אחד המחשבה המדינית היהודית יונקת מתוך המסורת של המחשבה היהודית לדורותיה, האמונה היהודית והפילוסופיה היהודית ומאידך היא מושפעת ולוקחת חלק בדיון במסגרת המחשבה המדינית המסורתית והמחשבה המדינית המודרנית בתרבות המערבית. המחשבה המדינית היהודית מתבססת על תרגום פוליטי של כתבי הקודש ועקרונות האמונה היהודיים וככזו היא מבוססת על אידיאל ערכי ואמוני של היהדות, ומאידך היא גם נפגשת עם הריאל-פוליטק והמציאות הפוליטית בעולם ובייחוד מצבם הפוליטי המשתנה של יהודים (כמו קיום בגלות לעומת מדינה יהודית). המחשבה המדינית היהודית מבוססת על המשפט העברי ועל הפילוסופיה היהודית והיא מהווה מעין מדעי מדינה ייחודיים ליהדות. כפילוסופיה וליתר דיוק כפילוסופיה פוליטית, המחשבה המדינית היהודית מתמודדת עם אותם אתגרים שמאפיינים את המחשבה המדינית הכללית, אלא שהיא יונקת, מושפעת וצריכה להתיישב עם מקורות האמונה והמסורת היהודית.

לנוחיותכם, הסיכומים והדיונים במחשבה מדינית יהודית מסודרים לפי נושאים, תחומים והוגים שונים עם קישורים פנימיים וחיצוניים בכל מאמר שמאפשרים ניווט נוח ותמטי בין הסיכומים השונים.

נושאים במחשבה מדינית יהודית:

פתיחה – בין מחשבה יהודית למחשבה מדינית

מאפיינה של המחשבה המדינית היהודית

השפעתם של הוגים יהודיים על המחשבה המדינית

מהי מחשבה מדינית יהודית

ג'ראלד בלידשטיין על המחשבה המדינית היהודית

תפיסת הפוליטיקה במחשבה המדינית היהודית

תיקון עולם במחשבה המדינית היהודית

הלוגוס והברית

עקרון הברית בפילוסופיה היהודית

מושג הברית ביהדות: מעמד הר סיני

האמנה החברתית מול הברית המקראית

ברית עזרא

דניאל אלעזר על מושג הברית ביהדות

מושג הקדושה ביהדות – הקדמה

קדושה בנצרות וביהדות

מודל שלושת הכתרים במחשבה המדינית היהודית

טיבה של הברית בין האדם והאל ביהדות

יחסי אל ואדם בניהול המדינה

תנורו של עכנאי

מעמד הקהילה במחשבה המדינית היהודית

תפיסת הציבור במחשבה המדינית היהודית

מושג הסמכות במחשבה המדינית היהודית

הסמכות אצל הרמב"ם והמחשבה המדינית היהודית המאוחרת

החוק במחשבה המדינית היהודית

שאלת המשטר במחשבה המדינית היהודית

שיטת הממשל הראויה במחשבה המדינית היהודית

סיכומי מאמרים במחשבה מדינית יהודית:

סיכום מאמר: המסורת הפוליטית היהודית (סיכום נוסף)

סיכום מאמר: רציפות ותמורות בהגות המדינית היהודית – יחיא וזיסר

סיכום מאמר: האידיאלי והריאלי בתיאוריה הפוליטית היהודית הקלאסית – ג'ראלד בלידשטיין

סיכום מאמר: מנחם לורברבוים \ "יסודותיה של הפוליטיקה"

סיכום מאמר: "הברית כיסוד המסורת המדינית היהודית"  – דניאל אלעזר

מסיני לציון – חידושה של ברית \ דוד הרטמן  – פרק א – סיכום

הרב סולובייצ'יק: הקהילה – סיכום

סיכום מאמר: "היסודות וההתחלות של ארגון הקהילה היהודית בימי הביניים" \ יצחק בער

סיכום מאמר: הרמב"ם על מנהיגות מדינית – אליעזר ברמן

סיכום מאמר: "סמכות, חובת הציות והמחלוקת"  – אבי שגיא

סיכום מאמר: "זכויות אדם במקרא ובתלמוד" – חיים כהן

רביצקי: דת ומדינה במחשבת ישראל  – הרמב"ם

רביצקי : דת ומדינה במחשבת ישראל – משפטי העמים

סיכום מאמר: "מלך אביון" \ יאיר לורברבוים

עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם – יעקב בלידשטיין – סיכום מאמר

סיכום מאמר: "דון יצחק אברבנאל ויחסו אל בעיות ההיסטוריה והמדינה" – יצחק בער

סיכומים במחשבה מדינית יהודית

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: