הביטוס על פי בורדייה

הביטוס (Habitus) הוא מושג בסוציולוגיה שבו נעשה שימוש על ידי פייר בורדייה בכדי לתאר מערכת של סכמות קוגניטיביות שמהוות תפיסות עולם, טעם, מוסכמות חברתיות. הביטוס הוא למעשה הביטוי ברמת הפרט של מבנים הקיימים ברמת השיח של החברה, וכך הפרט מתפקד למעשה בצורה מסונכרנת עם החברה. בורדייה השתמש במונח הביטוס בכדי לתאר את מערכת האמונות והנטיות האישיות של אדם מסוים המקבל על עצמו מבנים מסוימים הקיימים בחברה שלו. כך הביטוס הוא מבנה מובנה על ידי החברה שיכול לתפקד גם בתור מבנה המבנה את הפרט, ולהיפך. הביטוס מזכיר מעט את המימפלקס המוכר מדיסציפלינת הממטיקה, כלומר אוסף של ידיעות, סברות, אמונות, מסורות, מנהגים, דרכי פעולה וכיוצא בזה המהווים את האדם באופן אינדיבידואלי ובאופן חברתי. הביטוס יכול להסביר כיצד אדם פועל לפי מעמדו או עמדתו בחברה על ידי כך שהוא מקבל על עצמו את ההביטוס של הסביבה שלו וחולק עימה את ערכיה, דרכיה וכו'.

ראו גם: הון תרבותי על פי בורדייה

קראו עוד:

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

עוד דברים מעניינים: