סיכום מאמר: הופעתו של הדקדוק בשפת הסימנים – אירית מאיר

. Emergence of grammar in sign languages / Irit Meir:

במאמר זה מדובר על שפות סימנים שהן למעשה, מערכות לשוניות מורכבות ואקספרסיביות צעירות. בנוסף, מאמר זה מציע שאלה הן שפות שיכולות לשפוך אור על סוגיית הופעתן והתפתחותן של שפות חדשות.

לדברי המחברת, בישראל קיימות שתי שפות סימנים:

  1. ישראלית
  2. בדואית הנקראת על-שם שבט אל-סייד.

השתיים התפתחו במקביל, אך בתנאים סוציולינגוויסטיים שונים.

שפת הסימנים הבדואית הופיעה עם הולדתו של דור החירשים הראשון בשבט, ואילו שפת הסימנים הישראלית היא תוצר של מפגש בין מהגרים חירשים ממדינות שונות לבין חירשים ישראלים.

נערכו שני פרויקטים מחקריים שמטרתם הייתה לחקור את שתי השפות הצעירות הללו, כאשר אחד הנושאים הבסיסיים שהוביל את המחקר היה לבדוק כיצד השפות ממציאות סימנים להבעת מבנה תחבירי כמו למשל, "מי עשה מה למי".

מן המחקרים עלה כי בשפת הסימנים הבדואית יש סימן מובהק של מבנה שכזה והוא תבנית של       נושא-מושא-פועל. לעומת זאת בשפת הסימנים הישראלית קשה יותר לבטא מבנה זה כיוון שהיא מורכבת ממספר שפות סימנים עקב המפגש עם המהגרים החירשים, ולכן יש צורך להביע מבנה כזה באמצעות הצבעה על דברים במרחב.

לשון, חברה, תרבות – סיכום

סיכומים אקדמיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: