סיכום מאמר: התפשטותם של חידושים – רוג'רס

התפשטותם של חידושים-רוג'רס      תקציר

זוהי תיאוריה פונקציונליסטית, השפעה חלשה.

דוגמאות במאמר:

1. כשלון הכנסת רעיון הרתחת מי השתייה בפרו נבע מ:

א)  נלידה באה וייצגה את המעמד הבינוני ולכן לא הצליחה "להגיע" למעמדות אחרים.

ב)  כשלה ביכולת ליצור קשר עם מנהיגי הכפר שהם מנהיגי הדעה.

ג)   היא ניסתה להסביר את רעיון החיידקים במים בשפה מסובכת.

ד)  לא הכירה את מנהגי המקום.

2. פירות הדר כתרופה למחלת ה"סקרבי" שנגרמה בעבר למלחים.

לקח לצי 48 שנה לאמץ את החידוש:

יתכן שהיו תרופות אחרות עם יתרונות שונים

החוקרים שחקרו את המחלה לא היו מספיק דומיננטית התחום הרפואה.

3. התאילנדיות ואמצעי המניעה:

בגלל שבכפר אחד מנהיגי הכפר היו מחויבים לשמירה על

המבנה המשפחתי אמצעי מניעה נכנסו לשימוש בקלות.

4. הפצתו של תירס  "היבריד": לואה 1928.

לתירס היבריד בן הכלאיים היו מספר יתרונות אבל גם חסרון : כל שנה היה צריך

לזרוע אותו מחדש (דבר שדרש מהחקלאים לשנות את הרגלי הזריעה)

בעלי חוות גדולות נטו יותר לחדש ולקחת סיכון זה שבו יכלו לעמוד.

הם ניסו את הגרעין על שטח קטן ובאמצעות הרשתות הבינאישיות המליצו עליו לחקלאים

האחרים.

א                     ב                        ג                                ד

המודל הוא:   חידוש ערוצים מסוימים     בזמן מסוים        דרך מערכת חברתית מסוימת

א) החידוש

יתרונות -מאפיינים של חידושים המסייעים להפצה:

1. יתרונות יחסיים-   על מוצרים אחרים

2. התאמה

3. מורכבות-

4. עמידות בניסוי –

5. היכולת לצפות- החידושים בולטים לעין.

ב) הערוצים– מקשרים בין בעלי הידע על החידוש לבין חסרי הידע.

אנשים  סומכים על דעתם של אנשים הדומים להם שהתנסו בחידוש.

ישנה העדפה של הומופליות – פרטים דומים .

ג) זמן : שלבי קליטת חידוש ע"פ הזמן:  ידע — שכנוע — החלטה — יישום — אישור

סוגי המאמצים ע"פ זמן האימוץ:

נחשונים              —-  יוצאי הדופן

מאמצים ראשונים            — "עמוד האש" לפני המחנה . מנהיגי הדעה.

זמן                   הרוב המאמץ

מאחרים

לא מאמצים

ד) למערכת החברתית ואופייה השפעה על קליטת חידושים.

סוכני שינוי:

בעלי אינטרס בקליטת או דחיית החידוש.

בד"כ בעלי רקע מקצועי בתחום ולכן הטרופיליים לקליינט.

נוטים להשתמש בעוזרים הומופיליים- בעלי תכונות זהות לקולט החידוש.

חיצוניים לחברה.

מנהיגי דעה:

יותר חשופים לתקשורת חיצונית

אובייקטיביים לחידוש.

בעלי סטטוס מעט יותר גבוה

יותר חדשניים אבל עם זאת גם מקושרים תמיד לנורמות החברה.

החלטות על קליטה או דחיית חידוש:

הפרט – יחידת החלטה. החלטתו תושפע מהרשת החברתית

החלטות קולקטיביות. דוגמא :עיר בקליפורניה שחבריה הצביעו בעד שימוש באנרגיה סולרית.

החלטה מסמכות עליונה.

תוצאות של חידושים

רצוי / לא רצוי   – החידוש יעיל?

ישירה / עקיפה  –  החידוש מוביל לשינוי מיידי ?

נצפית / לא נצפית  – האם ניתן לצפות בתוצאות החידוש?

כל מאמץ  חידוש מבצע התאמה סובייקטיבית של המוצר לגביו.

הפצה: ביזורית / ריכוזית

תקשורת המונים -סיכום

סיכומי מאמרים בתקשורת המוניםעוד סיכומים

התפשטותם של חידושים-רוג'רס

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: