אריסטו – אתיקה: ספר שמיני – הידידות

אריסטו – אתיקה ספר שמיני – ידידות.

הידידות בעבור אריסטו הינה סגולה טובה, והיא הכרחית לחיינו. היא קושרת אזרחים של המדינה יחדיו, שכן היא דומה לאחדות. במדינה, כאשר האזרחים ידידים אין צורך בצדק.

אריסטו מונה שלושה סוגי ידידות:

  1. ידידות לשם תועלת – מחבבים זה את זה בגלל התועלת שהם מסבים אחד לשני – למה שטוב לעצמם, ולא בשל מי שהם.
  2. ידידות לשם הנאה – למען מה שנעים לעצמם.

על פי אריסטו אלו סוגי ידידות אשר הן אקראיות, זמניות, ופגות כאשר ישנו שינוי במצב. הידידות לשם הנאה עדיפה על הידידות למען תועלת. מכיוון שאנשים מאושרים אין להם צורך בידידים מועילים, אך נעימים כן.

  1. ידידות מושלמת – ידידות של אנשים טובים ודומים מבחינת הסגולה הטובה. מחבבים זה את זה כשלעצמם והוייתם. ורוצים רק להיטיב אחד עם השני. ידידות זו היא נדירה ונצחית, אשר נבנית לאורך זמן.

לפי אריסטו ידידות מושלמת הינה נחלתם של אנשים טובים. והיא גם ידידות טובה. ידידות מושלמת היא אמיתית, מתוך בחירה והיא עוזרת להשיג את האושר. הידידות בעבור אריסטו היא שוויון מפאת הרצון להטיב ולהראות חיבה. אי אפשר להיות ידידים של מספר רב של אנשים באותו זמן.

בעלי שררה יבחרו לעצמם ידידים שהם מועילים וידידים שהם נעימים, אך לא אנשים טובים שהם גם וגם, שכן סגולה טובה היא צריכה להיות במעמד ראוי, ובעלי סררה אינם בעלי סגולה טובה. אריסטו טוען כי ידידות שווה לא תיתכן בין אנשים ממעמדות שונים, אלא מבוססת על זכות.

לפי אריסטו טבע השוויון בידידות שונה מטבע השוויון בצדק. בצדק לפי מה שמגיע לאדם, ובידידות שוויון מוחלט. אהבה צריכה להינתן ולקבלה על פי מדד האמצע, כלומר שאיפה למידה של איזון.

בכל שותפות יש מן הצדק ומן הידידות. אריסטו סבור כי האדם נמנע בלעשות עוול לידידיו ורוצה להטיב איתם. השותפות המדינית נוצרה מתוך תועלת, כאשר הצדק ניצב בראש עניינם של המחוקקים. במשטרים הידידות כרוכה במידת הצדק אשר קיים במדינה. במשטרים ראויים ישנה ידידות במידה יורדת לפי טוב המשטר. לדעת אריסטו בסטיות מהמשטרים הראויים כמעט ואין ידידות בנמצא, מכיוון שאין באמת צדק. במשטר רודני אין ידידות בין השליט לנתיניו, עקב חוסר השוויון, והפעולה למען התועלת של הרודן ולא של העם, כמו בעבדות ואדונות. יחסים בין שליט לנשלט כמו גוף לנפש. מידת הידידות במדינה עולה ביחס לטיבו של המשטר.

לשם אינטרס, הנאה או עשיית טוב: אריסטו על סוגי החברים שיש לכם ומשמעותה של החברות

 

סדרת הפילוסופים הגדולים: אריסטו

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: