היבטים במדיניות חברתית – סיכום

היבטים במדיניות חברתית – סיכומים

היבטים במדיניות חברתית – שיעור 1+2

היבטים במדיניות חברתית – שיעור 3+4

היבטים במדיניות חברתית – שיעור 5 – זכויות

היבטים במדיניות חברתית – שיעור 6 – המדינה

היבטים במדיניות חברתית – שיעור 7 – החברה האזרחית והמגזר השלישי

היבטים במדיניות חברתית – שיעור 8 – השוק החופשי

לסיכום: מהי הצלחתה של מדינת רווחה?

תלוי מה האזרחים רוצים. אם הם רוצים מדינה ניאו-ליברלית אז זה יישפט לפי זה. וכך אחרת.

דיברנו על עוני, זכויות הדרה, חלוקת התפקידים בין המדינה-השוק הפרטי והחברה האזרחית. כל אלה הם נגזרים של איזו מדינה אנחנו רוצים שתהיה לנו.

ארבעה אפיקי הפעולה של מדינה: תכנון, תקצוב, ביצוע ופיקוח.

הבחינה:

זולתנות, תועלתנות, אידיאולוגיות – שילוב של מפעילים של ספקי רווחה, לקחת את כולם לקונטקסט אחד ולייצר תזכיר מדיניות לראש-ממשלה.

הגשת תזכיר מדיניות המשתמש בתפישות האידיאולוגיות ויישומן בפרקטיקה.

דוגמא: משפטים – לקחת כל מקרה, להמיר לתפישות יסוד (מידתיות, סבירות) מתנגשות ולבחון את המקרה.

הנושאים:

  1. שכר מינימום – תפישות יסוד, מה היה בשנים האחרונות, להכיר את סוגית שכר המינימום על פרטיה. לשאול איך שכר מינימום מתקשר לכל סוגיה בסילבוס.
  2. נוער בסיכון.

למצוא כיווני חשיבה .לחשוב על פתרונות.

סיכומי קורסים אקדמיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: