יסודות המנהל הציבורי – סיכום

יסודות המנהל הציבורי – סיכום

מהו מנהל ציבורי?

עבור רובנו מנהל ציבורי הוא, כפי שדוד דרעי מגדיר, קופסה שחורה שמקבלת תפוקות ותשומות. שאלה מעניינת בכתביו היא השאלה למה לפעמים רואים תשומות זהות ותפוקות שונות לקופסה הזו? למשל מצב פערים בין שתי ערים שונות. התשובה היא שההבדל טמון ב"מעשה המנהלי", ניתן לעשות דברים שונים בתשומות זהות.

ננסה לפתוח את הקופסה השחורה, ולהבין את המעשה המנהלי, המשתנה הבלתי תלוי שמסביר את הדברים שקרו במנהל הציבורי. זהו המרכז במנהל ופוליטיקה. האם יש מקום למעשים מנהליים שאינם פוליטיים, שרק הדרג המקצועי יכול להכריע עליהם? לרוב מדובר באיזון בין פוליטיקה ומנהל. כך סיפורו של השנאי של חברת החשמל.

מהו ארגון ציבורי? מטרתו לשרת את הציבור. זוהי מטרתו העיקרית. מסביב יש מטרות משניות נוספות שקשורות למבנה שלו.

נושאים – יסודות המנהל הציבורי

מהו ארגון ציבורי?

מנהל ציבורי ופוליטיקה

הגישה הרציונלית לקבלת החלטות

הגישה הרציונלית לקבל החלטות על פי וובר טיילור ופורד

ביקורת על הגישה הרציונלית לקבלת החלטות

המחשה ויזואלית של נתונים כמותיים

הבירוקרטיה

התפקודים השליליים של הבירוקרטיה

רפורמות במנהל הציבורי

תאצ'ריזם

ועדת קוברסקי

ריכוז וביזור

תקצוב ציבורי

יסודות המנהל הציבורי- סיכום

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: