תיאוריות אנתרופולוגיות: האנתרופולוגיה כדיסציפלינה

אנתרופולוגיה כדיסציפלינה

אנתרופולוגיה כדיסציפלינה שמטרתה: חקר האדם.

תחומי משנה: אנתרופולוגיה פיזית, ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה בלשנית, אנתרופולוגיה חברתית וכו'

האנתרופולוגיה בארץ היא אנתרופולוגיה חברתית תרבותית.

אנתרופולוגיה מצטיינת בשיטות מחקר, בתצפיות, בעבודת השדה

בסוציולוגיה מתעסקים בכתבים מושגיים ובמוסדים.

מאפייני האנתרופולוגיה

1-     גישה הוליסטית- הוליזם: גישה זו כוללת את כל תחומי החיים החברתיים של הקבוצה הנחקרת. זהו עיקרון שבו האדם הוא ייצור שלם. החוויה האנושית היא מכלול שיש לו פנים רבות, אך זהו חקר החוויה האנושית (הפוליטיקה, חיי החברה, המשפחה וכו').       השקפת עולם- לא ניתן לחקור את השלם אך זו איזו שהיא תפיסה. אנתרופולוגים רוצים להכיר את החוויה התרבותית, הם בוחרים להתמקד בחברה וממנה אני בוחרת במה להתמקד: ביחסים ביניהם, בשפה, בהתנהגות וכו'.

2-     השוואתיות- רוצים להכיר את החוויה האנושית על גווניה השונים- מה משותף ומה מייחד קבוצות שונות של אנשים. מסתכלים על דמיון ושוני בין חברות שונות. אנו רוצים לראות את החוויה כדרך אחת מתוך מגוון ולראות מה משותף ומה שונה בין כולם (דפוסי שארות וכד').

3-     ההתנסות כדרך חקירה- המפתח להבנה היא התנסות עמוקה. האנתרופולוג הוא מהפכן בתפקיד של מה היחס, הוא נמצא מבחוץ. המדען הופך להיות חלק והוא צריך להשתתף בשדה, ליצור קשר בלתי אמצעי עם האנשים, להיכנס לחברה.

4-     פרספקטיבה אינדוקטיבית- אנו לא באים עם תיאוריה מוקדמת שאותה אני צריכה להוכיח אלא השאלה שלי היא עצם החוויה. איך אנשים חווים את החיים שלהם.

5-     מחקר בתוך קונטקסט- חלק מהתפיסה שהכל קשור בהכל, אני שמה את הקבוצה שלי בתוך ההקשר שבתוכו הם חיים, תוך התחשבות בכל ההקשר הפוליטי, כלכלי, חברתי וכו'

6-     עיסוק בדינאמיות- המבט האנתרופולוגי הוא מבט לרגע אחד מתמשך, זמן התצפיות הוא מוגבל, ברגע ארוך אחד בחיי הקבוצה. אך התפיסה האנתרופולוגית זה לא משהו קבוע- במה שקורה בעבר וכו'. העיסוק בדינאמיות זה לא רק עניין טכני אלא זו תפיסה שהחוויה האנושית לובשת צורה ופושטת צורה. היא לא מקובעת. אנשים יוצרים טקסים ובכל טקס מצטרפים אלמנטים חדשים. אנחנו כבני אדם מאוד דינאמיים- יש שינויים.

7-     מושאי המחקר- בתחילתה של האנתרופולוגיה במאה ה19 היא התפתחה בעולם שבו אירופה שלטה בחלקים נרחבים של אסיה, אפריקה ודרום אמריקה. הקולוניאליזם היה בתפיסה שבה התרבות שלנו יותר נאורה ומפותחת ויש לתרבת את האחרים. האנתרופולוגיה התפתחה בתוך ההקשר התרבותי חברתי של הקולוניאליזם. בעבר- ברוב המחקרים החוקר היה אקדמאי משכיל מאירופה, מהעולם השולט שיוצא לחקור קבוצה קטנה ונידחת שבמקרים רבים היו תחת שלטון של המדינה שממנה הוא בא. האנתרופולוגיה הצטיירה כמשהו שלילי שמשרת את הקולוניאליזם ובמידה רבה האשימו את האנתרופולוגיה בזה שהיא הראתה את השאר כפרימיטיביים וכי "אנחנו" טובים מהם.      יש יותר ויותר חוקרים כיום שעושים מחקרים גם במקומות אחרים, יותר קל לחקור את אלה שחיים בשכונות מצוקה וכד' אך כיום הם עושים זאת בכל המקומות, הגישה השתנתה. רוב האנתרופולוגים מתעסקים בהעצמה, בתהליכים של שינוי.

8-     תצפית משתתפת- הסמל המסחרי של האנתרופולוגיה. זהו פרדוקס "תצפית"- זהו עמדה חיצונית "משתתפת"- זהו פנימי. להיות בחוץ אבל בפנים.

סיכום תיאוריות אנתרופולוגיות

סיכומים אקדמיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: