סיכום מבוא לאנתרופולוגיה: לורנס – תהלוכת הורדים

לורנס -תהלוכת הורדים

 • התהלוכה מתקיימת מאז 1890, הפכה מאירוע מקומי של עיירה קטנה לאירוע לאומי, נערך ב1 לינואר, קשור למשחק הפוטבול רוזבול. בתהלוכה יש במות ראווה ענקיות מכוסות פרחים, לכל במה נושא.
 • ההקמה יקרה וטכנית, חברות עסקיות לוקחות חסות על הקמת הבמות. התהלוכה עוברת ברחוב הראשי, כוללת גם מלכות יופי,מוזמנים מכובדים ותזמורות.
 • יש תחרות על בחירות המשתתפים, יש הקפדה על סדר ומרווחים ופרסים למנצחים. לכל שנה תמה מרכזית המדגישה ערכים אמריקאים (פטריוטיזם, יופי) ומתעלמת מנושאים מעוררים מחלוקת כדי לא לפגוע. המסרים קלים להבנה ומתוך המסר הכללי כל במה בוחר תת מסר בהתאם.
 • יש סגל גדול וקבוע לאירוע, תוך שיתוף פעולה עם שירותי העירייה. יש פה אינטרסים כלכליים של העיריה כיוון שהתהלוכה מושכת תיירים רבים, זיכיונות והכנסות ממיסים. האירוע מביא יוקרה לעיר פסדינה.
 • מה משמעות האירוע? עפ"י לורנס הוא טקס לכידות פוטנציאלי- בניית המסר תוך התעלמות ממסרים בעייתים. יש  דגש על מסרים אמריקאים הכול לפי כללים והקפדה על ביצוע. האירוע מהווה סמל קולקטיבי שמעביר שורה של מסרים:
 • הניתוח עד עכשיו היה של תערוכה בודדת, אך על ציר של זמן, התהלוכה נערכת כל שנה בצורה כמעט קבועה. ההתרחשות השנתית מעבירה מסר של תמידות, מסורת וחזרה.
 • היא מקשרת זאת לשינויים שעוברים על החברה האמריקאית. מתחת לזה עומד מסר של וודאות  ,ביטחון שהדברים התרחשו פעם אחרי פעם. החזרה של האירוע מעבירה את מסר הקביעות והוודאות.
 1. ערכים מאחדים למרות הבדלים, לא קבוצות שונות שמרכיבות משהו משלהם, אלא דגש רק על הערכים המאחדים.
 2. ההצגה של יצירות מפותחות טכנית מעבירה מסר לגבי העוצמה של הכלכלה החופשית והקפיטליזם האמריקאי.
 3. השליטה הטכנית בבניית הבמות ועיצובים בפרחים, שהם  חלק מהטבע – מסמלת את שליטת האדם בטבע.
 4. מלכות היופי הם כמו פרחים כיצירות בתוליות, יש שליטה בהם באמצעות הסדר .
 5. התגמדות האנשים על הבמות רומזת לעוצמה לכוח התאגידים הכלכליים הענקיים, שמעט פרטים יכולים לשלוט בהם.
 6. הצעידה ,התזמון והסדר הקבוע מעביר מסר ליעילות הארגונית של האמריקאים
 7. התחרות והפרסים קשורים לתחרות שעפ"י האמריקאים יוצרים היררכיה.
 • האירועים  מתבצעים כל שנה מתוך צורה קבועה, ללא אלתורים, יש פה דגש על ציות ועל כך שהתהלוכה לא מזמינה את הצופים לשאול שאלות.

לורנס מראה היגיון של מציאת מסרים לא פוגעים בניסיון לבנות מכנה משותף נמוך לכל החברה האמריקאית.

doo dah parade (תהלוכת המה-שמו)

 • תהלוכה אחרת בפסדינה שהתרחשה בשנות ה80-90. כיוון  שתהלוכת הורד מיושנת,לא ספונטנית ולא נותנת הזדמנות לתושבי העיר המקומיים. הם החליטו להקים אלטרנטיבה. הם כאופזיציה- טקס היפוך בחברה מורכבת.
 • מחאתם הייתה על העיור המואץ, כניסת חברות הענק ומסחור פסדינה, הם רצו דרך תהלוכה אלנטרנטיבית לפרסם את חיונות הקהילה הגרה באזור הישן, להבליט את ערך המקום ולקד את האופי המסורתי.
 • באופן מכוון החליטו שלא יהיו כללים, תמות או הכתבה מראש, הם רצו יצירתיות, מגע ישיר והדדי עם הקהל וסדר גודל קטן. להוות ניגוד למבנה הקשוח של תהלוכת הורדים. הופיעו בתהלוכה פנסיונרים, עקרות בית, ליצנים ונושאים אנטי ממסדיים. אלמנט מרכזי היה הגחכת הדימויים הרשמיים- כמו ריקוד הבנקים החצי רשמיים
 • הבנייה הייתה מעניינת כי היא דרשה מאמץ מינימלי לפרש את המסרים של האנשים שהשתתפו בתהלוכה, הדוגמא של הכנף השמאלי דרשה מהקהל פירוש , מתן אינטרפטציה.

התהלוכה איפשרה לקהל רחב שלא יכל להשתתף בתהלוכת הורדים להשתתף בתהלוכת המה שמו ודרכה לצור מחאה על נושא הפיתוח העירוני.

בתהלוכת הורדיםמה שמו

סדר

היררכיה וארגון, כללים

אין קשר עם הקהל

תמות כבדות

הצגת וודאות, תמיכה עסקית

גירסה לפסדינה

ספונטאניות

העדר כללים, קשרים ספונטניים

יש מגע ישיר בין המופיעים לקהל

הפגנה סביב נושאים פוליטיים

פרודיה, סטירה, תמיכה עצמית

גירסה אלטרנטיבית לפסדינה

הדגש הוא שמשהו מיוחד אמור להתרחש בשני המקרים

 • תהלוכת המה שמו מעמידה את מרכזיות תהלוכת הורדים בהגדרת דימוי העיר וערכיה הרחבים של החברה האמריקאית. אך היא עושה זאת בלי לפגוע, דרך המשחק היא לא חייבת להגדיר את הדברים עד הסוף.
 • איך? דרך העמדת שורה של היפוכים-בהתנהגויות, דמויות ובכך מזמינה לשאול שאלות, גם על קיום תהלוכת הורדים.
 • אפשר להבין את תהלוכת הורדים בפני עצמה, אבל את תהלוכת המה שמו חייבים להבין בהקשר הורדים, כיוון שהיא מהווה סוג של סאטירה, התבדחות על חשבונה . תהלוכת המה שמו מהווה אופוזיציה נאמנה כיוון שהיא לא דוחה או שוללת את תפקיד תהלוכת הורדים אלא מציג אספקט אחר של מה שהיא מבקשת להציג- העיר והערכי החברה שלה. הם למעשה מוסיפים על הערכים המודגשים.
 • אין בחברות מורכבות אירוע שחובק את כולם כמו בחברות הפשוטות, תמיד הלכידות מוגבלת. לכן לורנס צודקת –צריך לראות את תהלוכת הורדים כמקשה אחת ושכל אחד מהאירועים הללו מבטא רבדים אחרים בחברה האמריקאית.

סיכום מבוא לאנתרופולוגיה

סיכומים אקדמיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: