מהי גבריות הגמונית

המונח "גבריות הגמונית" שטבעה הסוציולוגית וההוגה הפניניסטית מגדר ר.ו. קונל בספרה "גבריויות", הוא מושג מפתח בהבנת דינמיקות מגדריות. הוא מתייחס לנורמה התרבותית הדומיננטית של גבריות שמתקבלת ומוכרת על פני רובה של החברה. מהותה של הגבריות ההגמונית טמונה ביכולתהִ לשמר את הסדר הפטריארכלי המוגן, להבטיח את השלטון הגברי ואת הכפיפות הנשית.

אך מה זה אומר בחיי היום-יום? חשוב להבין שגבריות הגמוִנית אינה מתייחסת לסוג הגבריות הנפוץ ביותר שמגלמים כל הגברים. במקום זאת, היא מייצגת סוג מסוים של גבריות שמוצג כאידיאל, כ'סטנדרט הזהב' כמו שאומרים. אידיאל זה הוא שמקיים את המעמד החברתי הדומיננטי של גברים והמעמד החברתי המוכפף של נשים.

גבריות הגמונית קשורה לכוח ושליטה. היא קשורה לדרכים שבהן החברה מתוות ומקדמת התנהגויות והשקפות גבריות מסוימות שמחזקות את שלטונם של גברים על נשים. מעשים אלו יכולים להיות החל מתצוגות גלויות של כוח פיזי ואלימות ועד לצורות סמויות יותר של שליטה והתנשאות, כמו שליטה כלכלית או ניצול רגשי.

חשוב להדגיש שגבריות הגמונית אינה משפיעה רק על נשים. היא משפיעה גם על גברים שאינם תואמים את התבנית האידיאלית הזאת, כולל אלו שדוחים נורמות מגדריות מסורתיות או מאמצים יחסים שוויוניים יותר. צורת גבריות זו אינה באה לידי ביטוי בהכרח על ידי כל הגברים, אך היא מפעילה השפעה עצומה על הציפיות החברתיות ממה שנחשב ל"גבר אמיתי".

לסיכום, המושג גבריות הגמונית מספק מסגרת להבנת דינמיקות כוח מגדריות. הוא עוזר לנו לפענח כיצד נורמות וציפיות חברתיות מעצבות את ההתנהגויות והיחסים שלנו. הכרה בהשפעתה של הגבריות ההגמונית הוא הצעד הראשון לקידום ביטויים מגוונים, כוללניים ושוויוניים יותר של גבריות.

ראו גם: תיאוריות מגדריות של גבריות

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

עוד דברים מעניינים: