מדינת ישראל: גישות שונות – סיכום

סיכומים באזרחות לבגרות: פרק ב' – מדינת ישראל: גישות שונות

ישנן מספר גישות שונות, סותרות ומתחרות זו בזו לגבי אופייה של מדינת ישראל בתור מדינת העם היהודי:

1. מדינה יהודית – מדינת התורה – גישת "מדינת התורה" היא גישה שמזוהה בדרך כלל עם היהדות החרדית ששואפת שישראל תהיה מדינה דתית כחלק מהגאולה המשיחית. לכן המצדדים במדינה יהודית בתור מדינת התורה רוצים כי חוקי התורה יהיו חוקי המדינה וכי אזרחי המדינה יחיו על פי מצוות התורה שיהיו חוק מחייב. תפיסה זו של מדינה יהודית תובעת כי מנהיגי ישראל יהיו הנהגה דתית שתבחר לתפקידה על פי כללי ההלכה.

2. מדינה יהודית – מדינה דתית לאומית – הגישה הרואה במדינת ישראל כמדינה דתית לאומית מאפיינת בדרך כלל את זרם הציונות הדתית. על פי גישתך המדינה הדתית לאומית הקמת מדינת ישראל היא חלק מתהליך הגאולה המשיחי. התומכים בגישה זו, בניגוד לגישת מדינת ההלכה, מייחסים חשיבות רבה לשיתוף הפעולה עם מפלגות ציונות שאינן דתיות. על פי גישה זו, המדינה היהודית צריכה להקצות מקום מרכזי לדת ולהלכה (כמו כשרות, שמירת שבת, נושאי אישות על פי ההלכה ועוד) ומבקשת לבסס את החקיקה ומערכת המשפט על המשפט העברי וערכי היהדות.

3. מדינה יהודית – מדינת לאום יהודית תרבותית –  הגישה הרואה בישראל כמדינת לאום יהודית תרבותית תופסת אותה כיונקת מהמסורת התרבותית, דתית ולאומית של המורשת היהודית. מדינת לאום יהודית תרבותית היא מדינה חילונית שמקצה מקום בולט לערכי היהדות. כל אדם במדינה כזו חופשי לבחור מתוך המסורת, ההיסטוריה, הדת והמורשת היהודית את החלקים, המנהגים, המסורות והערכים המקובלים עליו.

4. מדינה יהודית – מדינת העם היהודי – גישת מדינת העם היהודי זו מפרשת את הרעיון של מדינה יהודית פירוש לאומי ורואה במדינת ישראל כמדינתם של כל היהודים. מדינת העם היהודי צריכה להוות מקור של הזדהות לאומית ו\או רגשית בעבור כל היהודים, בין אם הם חיים בישראל או בגולה. יהדותה של המדינה באה לידי ביטוי במוסדות, סמלים וחקיקה מיוחדת כמו למשל חוק השבות שמבטיח את העיקרון הלאומי של מדינת העם היהודי.

5. מדינה יהודית – מדינת היהודיםמדינה ציונית. פירוש זה לרעיון של מדינה יהודית הוא בצורך להבטיח את הרוב היהודי כגורם השולט במדינת ישראל, בין היתר על ידי חקיקת חוק השבות המבטיח לכל יהודי את הזכות לעלות אל ארץ ישראל. כך נקבעים תרבותה, אופייה ושלטונה של המדינה בעיקר על ידי הרוב היהודי הקיים בה.

6. מדינת ישראל – מדינת כלל אזרחיה – התפיסה של מדינת ישראל בתור מדינת כלל אזרחיה רוצה לבטל את הדומיננטיות היהודית ולראות בישראל כמדינה דמוקרטית השייכת לכל אזרחיה ללא קשר לשיוכם הדתי, האתני או הלאומי. הזהות במדינת כלל אזרחיה היא זהות לאומית-פוליטית, ישראלית ולא בהכרח יהודית והערכים המרכזיים בה הם הערכים הדמוקרטיים של שוויון. מדינת כלל אזרחיה אינה מזוהה אך ורק עם הלאום היהודי. התומכים בגישת מדינת כלל אזרחיה הם גם יהודים וגם ערבים שסבורים שמדינת כלל אזרחיה תבטיח את הדמוקרטיה והשוויון במדינת ישראל ולא תדון חלקים נכבדים מהאוכלוסיה שלה למעמד של אזרחים סוג ב'.

כאן תמצאו את כל הגישות לאופיה של מדינת ישראל בטבלה

הצדקות למדינת לאום דמוקרטית

חזרה אל: סיכומים באזרחות לבגרות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

מי היה קונפוציוס

קונפוציוס: הנער היתום שהפך להיות הוגה הדעות שעיצב את פניה של סין עד ימינו. מבוא לחיים ותורת החיים של קונפוציוס

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: