מהי גלובליזציה תרבותית

הגדרה: גלובליזציה תרבותית היא תהליך של העברת רעיונות, משמעויות וערכים ברחבי העולם באופן שחוצה זהויות מקומיות. חליפין תרבותי של רעיונות קיים מאז שקיימים קשרים בין תרבויות שונות, אך בעידן המודרני עם תהליך הגלובליזציה תהליך זה הואץ. תפוצתן של תרבויות שונות מאפשרת ליחידים להשתתף ביחסים חברתיים מורחבים שחוצים גבולות לאומיים ואזוריים. יצירה והרחבה של יחסים חברתיים כאלה מתבטאים במונחים חומריים (תוצרי תרבות כמו ספרות, מוזיקה, קולנוע, אופנה ועוד) אך גם ביצירת נורמות וידע משותפים שדרכם אנשים יוצרים את זהותם התרבותית האינדיבידואלית והקולקטיבית. תהליך זה מביא לקשר גוברת בין אוכלוסיות ותרבויות שונות וליצירת מכנים משותפים גלובליים. יש קשר בין גלובליזציה תרבותית ומה שמכונה אימפריאליזם תרבותי, אמריקניזציה ואפילו מקדונלדיזציה של העולם, אולם היא מתארת תהליכים יותר הדדיים של השפעות בין-תרבותיות.

מאפייני הגלובליזציה התרבותית ודוגמאות

גלובליזציה תרבותית לוקחת רעיונות ותפיסות שנוצרו במקום אחד ומעבירה אותם למקומות רבים אחרים בעולם. היא מתאפשרת במידה רבה דרך מערכות התחבורה המודרניות (לדוגמא להקה יכולה לעשות סיבוב הופעות בכל העולם). מערכת תקשורת ההמונים והאינטרנט מאפשרות הפצה קלה ומהירה של תכני תרבותיים לכל מקום בעולם. תנועה של אנשים על פני ארצות, בהגירה או בתיירות, מאפשרת להם לשאת תכני תרבותיים ממקום למקום. מודרניזציה של מדינות רבות מתבטאת ברמת השכלה גבוהה ורחבה יותר היודעת גם ידיעת אנגלית המשמשת כשפה בינלאומית.

ביטוייה החיוביים של גלובליזציה מהסוג התרבותי הם עידוד גיוון ופלורליזם, הפריה הדדית וזהות קוסמופליטית. מצד שני התהליך נמצא תמיד במתח עם תרבויות מקומיות ולעתים מאיים עליהם (לדוגמא כמו צריכה של תכנים הוליוודיים מתירניים בחברות שמרניות). גלובליזציה תרבותית מאפשרת הכרות טובה עם אחרות ושונות ומפחיתה סטריאוטיפים אודות זרים (למשל לצפות בסרט איראני ולגלות שמעניין אותם דברים אחרים חוץ מלהשמיד אותנו).

ראו גם: גלובליזציה כלכלית

קראו גם:

האם האימפריאליזם עדיין איתנו?

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: