גלובליזציה כלכלית – הגדרה

גלובליזציה כלכלית היא מונח המתייחס לתנועה בינלאומית רחבה של סחורות, הון, שירותים, אנשים טכנולוגיה ומידע וליצירת שוק גלובלי בעובר כל אלו. המשמעות של גלובליזציה כלכלית היא השילוב הגובר והתלות ההדדית בין כלכלות של מדינות בעולם. התנועה חוצת-הגבולות של אנשים, שירותים, טכנולוגיות, רעיונות, השפעה פוליטית והון מכתיבה את האופן שבו הכלכלות מתנהלות לא רק בין אחת לשנייה אלא בתוך עצמן. למעשה, המשמעות של גלובליזציה כלכלית היא שאין עוד שוק כלכלי שהוא "בתוך עצמו", אלא תמיד חשוף לשוק הגלובלי.

התופעה של גלובליזציה כלכלית מוכרת לאנושות מראשיתו של המסחר הבין אזורי. אולם במאות האחרונות היא הואצה עקב שיפורים טכנולוגים בתחומי התחבורה והתקשורת, תנאים פוליטיים בינלאומיים והצורך בהתרחבות השווקים הקפיטליסטיים. קצב הגלובליזציה גדל גם במסגרת ההסכם הכללי על מכסים וסחר וארגון הסחר העולמי, שבו מדינות צמצמו בהדרגה את חסמי הסחר ואפשרו לגורמים כלכליים מבחוץ לפעול באופן חופשי יחסית בתחומן.  הפריחה האחרונה נתמכה במידה רבה על ידי כלכלות מפותחות המשתלבות עם מדינות מתפתחות באמצעות השקעות זרות ישירות, הפחתת עלויות עשיית עסקים, הפחתת חסמי סחר, ובמקרים רבים הגירה חוצת גבולות. המשמעות של הגלובליזציה הכלכלית היא עלייה בהיצע המוצרים והשירותים ועלייה בהיקף הזדמנויות התעסוקה, אך מאידך היא גם תרמה רבות לאי-שוויון חברתי ולנזקים אקלימיים כתוצאה מייצור ותחבורה מואצים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: