פשרת הררי – סיכומון קצרצר

ב-1950 בעקבות חילוקי הדעות בכנסת בנושא כתיבת החוקה בישראל, התקבלה ברוב קולות הצעת הפשרה של ח"כ
הררי, לפיה הכנסת (באמצעות ועדת חוקה חוק ומשפט) תחוקק חוקי יסוד בשלבים כבסיס לחוקה. בסיום חקיקת
חוקי היסוד הם יאוגדו לחוקה, כשכל אחד מהם יהווה בה פרק.

 

ראו גם: חוקה בישראל וכן סוגיית החוקה בישראל

היסודות החוקתיים של מדינה ישראל

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: