מוטיבציה אידאית

מוטיבציה אידאית – המוטיבציה האידיאית היא עקרון מבחין של הסיפור הדידקטי בהיותה עצם הרצון לעשות שימוש במדיום של הסיפור בכדי לתווך אמירה או תפיסה כלשהי לגבי המציאות הממשית. המוטיבציה האידאית היא למעשה נקודת המוצא של הסיפור הדידקטי והיא זו שמכתיבה את כל הבחירות בסיפור ובכללן הדמויות, מבנה העלילה, דרכי ההצגה, הסגנון וכו'. סיפור דידקטי הוא סיפור המחויב לרעיון או אמירה כלשהן שאותם הוא אמור לשרת ולהורות ולקורא, וככזה כל או לפחות רוב מרכיביו נבחרים לאור היכולת שלהם לתמוך במוטיבציה האידאית.

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

עוד דברים מעניינים: