אירוניה מילולית

אירוניה מילולית – אירוניה מילולית היא אמצעי סגנוני המשמש ליצירה עמדה סרקסטית. אירוניה זו באה לידי ביטוי באמירה כלשהי שפירושה המילולי סותר את משמעותה האמיתית. כלומר, מבעה של דמות מתפרש באופן אחר וסותר ממשמעותו המילולית מכוח ההקשר. טכניקה זו משמשת את הסיפור הדידקטי בכדי ליצור עמדה שיפוטית על ידי העמדתה של טענה או תפיסה כפי שהיא באה לידי ביטוי במבע באור החושף את הסתירה או העיוות שיש בה. השיפוט ואף ההוקעה המתאפשרים דרך אירוניה מילולית משרתים את העברת המסר של הסיפור ועמדתו כלפי המציאות.

עוד דברים מעניינים: