המרד הערבי הגדול – סיכום קצר

הרקע למרד הערבי הגדול של 1936-39 מצד אחד הוא העלייה החמישית, גידול עצום באוכלוסיה היהודית, צמיחה כלכלית אדירה והתרחבות גיאוגרפית. הפלסטינים חשים בצדק שהיישוב היהודי גדל על חשבונם ומאיים על שאיפותיהם וכי הבריטים עושים עימם יד אחת לשם כך. בזירה הבינלאומית מתגבשת ברית של מדינות שנקראות מדינות הציר- גרמניה, איטליה, ספרד ויפן. להנהגה הערבית בא"י יש הבנה פוליטית שבמצב הפוליטי הבינלאומי יש הזדמנות לסילוק המנדט הבריטי הפרו יהודי ולסלק את הישוב היהודי.

לכן הנהגת הפלס' פותחת במאבק שלו שני שלבים: 1. משנת 36 קיום הפגנות, מחאות, שביתות, אינתיפאדה לא אלימה. סגירת עסקים ובתי ספר. התוצאה המיידית היא פגיעה בפלס' עצמם ובעיקר המעמד היערוני הבינוני. כפריים יכלו לקיים את עצמם אבל עירוניים נפגעו מאוד  מבחינת רכוש. היות ושיטה זו לא הועילה עבור שלב. 2. מרד צבאי בבריטים וביהודים (37-39) הידוע בשם המרד הערבי הגדול. המרד הזה נכשל מכיוון ש: 1. רמת השתתפות נמוכה של האוכ' הפלס', אמרנו שהמערכת הפוליטית היתה פוליטקה של נכבדים שהיו משפחות מרכזיות ואין לגיטמציה קב' שונות. 2. מאבקים פנימיים בהמלך המרד- בתוך ההנהגה הפלס', מאבקים על הבכורה. 3. נחישות הבריטים שתפסו את המרד כמאיים על האימפריה ולכן הזרימו לא"י חיילים וחטיבות כמכל רחבי האימפריה. הם השתמשו בשיטות אלימות ביותר כנגד הפלס' כמו הפגזת יישובים, עינויים אלימים. 4. התארגנות היישוב היהודי- האצל מתארגן לשיתוף פעולה עם הבריטים. בסיום המרד הערבי הגדול נמנו בין 2,000 ל-5,000 הרוגים ערבים, עשרות אלפי פצועות ונזק רב לרכוש, מול כ-400-500 יהודים ו-262 בריטים שנהרגו בו.

כתוצאה מהמרד הערבי הגדול ממשלת בריטניה הבינה שצריך לחפש מוצא מהקונפליקט. בשנות ה-20 הבריטים הבינו שמדובר בסכסוך לאומי בין שתי קהילות ויש להטיל מגבלות על היהודים, על הגירה, על רכישת קרקעות וכו'. הבריטים מקימים את ועדת פיל וחשיבות הגדולה (37) מציעה פתרון שנותר על השולחן והוא חלוקת הארץ כאשר ברוב השטח תקום מדינה פלס' ובחלק קטן מהשטח מדינה יהודית. מאז זה אחד הדגמים לפתרון הקונפ'.

תוצאות המרד הערבי הגדול מבחינת היהודים

למרד הערבי הגדול היו תוצאות חשובות מבחינת היישוב היהודי: מבחינה צבאית ההגנה והאצל  רכשו נסיון מהבריטים (בעקבות שת"פ). מבחינה כלכלית היתה חשיבות גדולה לתוצאות המרד- למעשה אם נסתכל על שתי הקהילות בארץ נראה שלמעט התחום הכלכלי מלכתחילה היתה הפרדה בין שתי הקהילות- גיאוגרפית, פוליטית, תרבותית רק בתחום הכלכלי היה שת"פ. המרד הביא להפרדה גם בתחום הכלכלי למשל ישוב יהודי תלוי באספקת תוצרת חקלאית בישוב הערבי, מ-36 כבר מספק היישוב היהודי את עצמו. למשל נמל חיפה היה ברובו של ערבים, אם ערבים שובתים אין סחורה. הקמת נמל ת"א היווה אלטרנטיבה שלא נזקקה לערבים. הישוב היהודי והערבי מגיעים להפרדה בעקבות המרד הערבי.

קראו גם: המרד הערבי הגדול מהזווית הערבית

לרקע ראו גם: הערבים בתקופת המנדט הבריטי, הערבים בשנות השלושים

חזרה אל: החברה הישראלית – סיכומים

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: