ארגון ההגנה – סיכום קצר

המיוחד בארגון ההגנה אל מול ארגוני ההגנה הראשונה שהם היו ארגוני שמירה מקומיים (בר גיורא, השומר) הקונספט של ההנגה הוא לבנות ארגון צבאי בלתי לגאלי שיש לו בסיס ארצי. מה שקרה להגנה זה תהליך מארגון שהוקם על ידי מפלגה ובמהלך שנות ה-20 הועברה לאחריות ההסתדרות הכללית מארגון צבאי של מפלגה אחת לארגון של כל תנועת הפועלים. ב-1929 עבר מאחריות של הסתדרות לאחריות הועד הלאומי שהוא אחד הארגונים של כנסת ישראל. מארגון שהוקם ע"י מלגה לאחריות הסתדרות ומשם לועד הלאומי. מדוע זה קרה ב-29? כי שם התברר לישוב היהודי כי הוא לא מאורגן לעימות מול פלסטינים מבחינת הגנה על עצמו. הטענה היתה שזה ארגון שייך לתנועות פוליטיות וע"מ שיהיה ארגון רחב יותר יש להופכו לארגון משותף לכל הישוב היהודי. לכן הוא עבר מאחריות הסתדרותית למוסדות של כנסת ישראל וכך הוא הפך לארגון של כלל החברה. זה נותן לגיטמציה, אפשרויות גיוס ויכולות פריסה. ב-29 מחד ההגנה הופכת לארגון כלל ישובי ומאידך קב' מסוימת מתוך ההגנה בירושלים פורשת מההגנה על רקע חילוקי דעות על התוגבה כלפי הפלסטינים. קב' זו, הגנה ב' לא קיבלה את מדיניות ההגנה ביחס לאיך להגיב לגבי הפלס' ולכן פרשה מההגנה (היתה יותר אקטיביסטית). על הבסיס של הגנה ב' ב-37 מוקם האצ"ל (ארגון צבאי לאומי) מזוהה עם תנועת בית"ר ויותר מאוחר בשנת 40 פורשת מאצ"ל קבוצה הנקראת הלח"י (לוחמי חירות ישראל). ערב הקמת המדינה יש שלושה ארגונים גדולים: הגנה אצל ולחי. החשיבות הגדולה של העלייה שלישית היא התרומה מבחינה ארגונית.

 

ראו גם:

מאבק היישוב העברי בשלטונות המנדט

חזרה אל: החברה הישראלית – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: