מבע משולב

מבע משולב – מבע משולב הוא מצב בו קולותיהן של שתי דמויות או דמות ומספר חיצוני משתלבות זו בזו. במבע זה נמסרים הדברים מפיה של המספר או דמות אך יש בהם סממנים, דקדוקיים או סגנוניים, המרמזים על כך יש כאן ביטוי לקולה של דמות אחרת. לטעמי מבע משולב יכול להתקשר לכל סוג סיפורי מכיוון שהוא יכול לשרת תכליות שונות ובייחוד הן לתת תוקף לדבריה של דמות אך גם לערער ואף ללגלג עליהם. עם זאת נראה שלמבע עקיף ישנו יתרון בעבור הריאליזם בכך שהוא מאפשר להשתלב בדבריהן ותודעתן של דמויות תוך שמירה על "רוחק ממוצע". הריאליזם הסוציאליסטי יכול למצוא במבע משולב ערך נוסף והוא האפשרות ליצירת רצף חסר פערים בין תיאור חיצוני לדמות ותיאור של דבריה או תודעתה ולעמתם וכן האפשרות הנוספת לאמירה שיפוטית.

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

עוד דברים מעניינים: