עיקרון הברירה

עקרון הברירה  – עקרון הברירה מבטא את יחס העיבוד שבין יצירה ספרותית לבין אירוע היסטורי או מציאותי שאותו הוא מציגה. עקרון הברירה בא לידי ביטוי בבחירות שעורך הסופר בשימושיו בחומרים ממציאות קונקרטית. בחירתו של הסופר מתחילה באירוע או התקופה שבכוונתו להציג וממשיכה בבחירה של האלמנטים המיוצגים והמודרים, התוספות הבדיוניות עליהם או השינויים בהם ועד לשאלות של איזה רובד בשפה ישמש את הסיפור וכן מה תהיה עמדתה של היצירה כלפי הדמויות ההיסטוריות. בחירות אלו משפיעות על כיוון הפיתוח של הסיפור ועל העיבוד שהוא עושה לתמונה ההיסטורית שמהווה לו מוצא. עקרון זה מתקשר לריאליזם ההיסטורי בכך שסוג סיפור זה מושת על אירועי עבר ממשיים ולפיכך מחויב לעקרון הברירה.

עוד דברים מעניינים: