אירוניה דרמטית

אירוניה דרמטית – אירוניה דרמטית היא פער בין המציאות העלילתית והבנתה של דמות את אותה מציאות, פער שבה לידי ביטוי בתפנית המפתיעה את הדמות (ואולי גם את הקורא) וסותרת את ציפיותיה וכוונותיה. אירוניה דרמטית יכולה גם להיות מוסברת כעיוורון של אדם לגורלו. אירוניה דרמטית עשויה להיות שימושית בעבור ריאליזם היסטורי בכך שאירועים או קורותיה של דמות היסטורית כבר ידועים אך הדמות המשתתפת בהם חסרה את הידיעה וההבנה שלהם. כלומר, האירוניה הדרמטית נוצרת דרך העימות של המציאות ההיסטורית עם תפיסתה של הדמות הספרותית הנטועה בה.

עוד דברים מעניינים: