אירוניה דרמטית

אירוניה דרמטית – אירוניה דרמטית היא פער בין המציאות העלילתית והבנתה של דמות את אותה מציאות, פער שבה לידי ביטוי בתפנית המפתיעה את הדמות (ואולי גם את הקורא) וסותרת את ציפיותיה וכוונותיה. אירוניה דרמטית יכולה גם להיות מוסברת כעיוורון של אדם לגורלו. אירוניה דרמטית עשויה להיות שימושית בעבור ריאליזם היסטורי בכך שאירועים או קורותיה של דמות היסטורית כבר ידועים אך הדמות המשתתפת בהם חסרה את הידיעה וההבנה שלהם. כלומר, האירוניה הדרמטית נוצרת דרך העימות של המציאות ההיסטורית עם תפיסתה של הדמות הספרותית הנטועה בה.

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה