שיטות מחקר: שאלון – סיכום

השאלון
שאלון משמש בד"כ כמנחה בראיונות עם נבדקים. הראיונות נחלקים ל-3 סוגים-

ראיון מובנה– המראיין נאמן לסדר השאלות וניסוחן, ולא רשאי לשנותן בשל גירויים שמתקבלים במהלך הראיון. הוא מונחה ע"י שאלון מובנה.

ראיון לא מובנה– המראיין קובע את השאלות בהתאם למצב, ותגובות המרואיין הן שקובעות את התפתחות הראיון. מונחה ע"י שאלון לא מובנה- שאין בו שאלות, אלא קובץ הנחיות. משמש הרבה במחקרי חלוץ

ראיון מובנה חלקית– המראיין צמוד לשאלון עם מספר שאלות מוגדר, אך הוא רשאי לשנות את סדרן ולהוסיף עליהן בהתאם להתפתחות הראיון.

 

שאלון מובנה– בד"כ סוג השאלון שינחה סקר.

יתרונות השאלון המובנה:

 1. אחידות– כל המרואיינים נשאלים בדיוק באותה צורה. מכך נובע:
 • ניתן לוודא מראש שהשאלון ממצה את עולם התוכן הרצוי- תוקף תוכן.
 • המעיין בתשובות יכול לדעת אילו שאלות העלו אותן.
 • אפשר לחזור על הראיון במדגמים נוספים.
 • כמעט אין תלות בין תגובות המרואיין לבין אישיות המראיין.
  1. חיסכון בזמן וכסף.
  2. ניתוח התשובות הוא פשוט ומהיר, והפירוש לא תלוי בעמדות החוקר.
  3. קל להשוות בין תגובות מרואיינים שונים.
  4. לא נדרשים מראיינים ברמה גבוהה מאוד.

 

שלבי בניית השאלון

 • ניסוח המשתנים שלגביהם יש לאסוף מידע.
 • ניסוח ראשוני של השאלות על סמך שאלות המחקר וראיונות העומק של מחקר החלוץ. יש להקפיד על תנאים הקשורים למכלול השאלות ע"י עימות השאלות בשאלון זו עם זו ועם שאלת המחקר , ועל תנאים הנוגעים לכל אחת מהשאלות בפני עצמה הנבדקים לפי קריטריונים תיאורטיים בהתאם להבנת החוקר .
 • אם בדיקות אלו מעלות צורך בתיקונים הם יעשו בשלב זה (הוספה\השמטה\שינוי ניסוח).
 • כתיבת הקדמה והוראות לשאלון.
 • בדיקה אמפירית של השאלון ע"י העברת השאלון למדגם קטן מאוכלוסיית היעד, תוך רישום מילה במילה של תגובות הנבדק, בכדי לאתר אי בהירויות, אפשרויות לסגירת שאלות פתוחות, סדר השאלון, משך הראיון וכו'.
 • תיקון השאלון ע"פ הבדיקה האמפירית. אם בשלב זה החוקר לא מרוצה עדיין הוא יכול להעביר את השאלון לבדיקה אמפירית נוספת וכך הלאה עד שיהיה מרוצה.

 

תנאים הנדרשים ממכלול השאלות

 • מהימנות– שאלות שיעניקו תשובות מהימנות.
 • תוקף ניבוי– יש לוודא ששאלות שאמורות לבדוק משתנה מנבא, אכן יבדקו אותו.
 • רלוונטיות– כאן הכוונה לתוקף המבנה ותוקף התוכן: על השאלות להיות רלוונטיות לעולם התוכן הרצוי. בעיה זו מחריפה בשאלונים ארכים.
 • העדר חפיפה– חפיפה מלאה בין השאלות היא מיותרת. לעומת זאת, חפיפה חלקית היא לעתים הכרחית, משום שהיא יכולה לשרת מהימנות או תוקף:

א. ניתן לבדוק מהימנות ע"י חישוב המתאם בין התשובות ל-2 שאלות הבודקות אותו הדבר, אך מנוסחות אחרת.

ב. ניתן לבדוק תוקף ע"י המתאם בין שאלות שהן 2 הגדרות אופרציונליות של אותו משתנה תיאורטי.

 • מיצוי– הכללת שאלות הנוגעות לכל ההיבטים הרלוונטיים.

ראו גם:

סוגי שאלות ותשובות בשאלונים

ניסוח שאלות בשאלון

מבנה השאלון

העברת שאלון

 

חזרה אל: פסיכולוגיה ניסויית \ שיטות מחקר

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: