מונחים בסוציולוגיה: יחסיות תרבותית – הגדרה

יחסיות תרבותית (או רלטיביזם תרבותי)- שיפוט של כל תרבות עפ"י אמות המידה שלה עצמה. עפ"י גישת היחסיות התרבותית השופט צריך להבין את הערכים והנורמות של התרבות על סמך התועלת שלהם לתרבות עצמה, ולא לפי הפער ביניהם לבין התרבות מימנה השופט מגיע. הגישה עצמה קשה לאימוץ משום שקשה לשפוט תרבות אחרת גם במינימום של אתנוצנטריות.

ראה מאמר מורחב אודות יחסיות תרבותית באנתרופולוגיה

וכן סיכום אודות אתנוצנטריות, יחסיות תרבותית ואוניברסליים תרבותיים

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: