סיכום בסוציולוגיה: אי שיווין במשפחה – זכויות נשים

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה: אי שיווין במשפחה : זכויות נשים

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה

"האמנה בדבר ביטול הפליית נשים לצורותיה" נחתמה באו"ם בשנת 1979 ונכנסה לתוקף בישראל בשנת 1991.

עלינו לזכור שלאמנות אין תוקף מחייב הן מבטאות את "האני המאמין" – רמת הרצוי. ברמה זו אנו רואים חוקים רבים שנחקקו בישראל בנושא זכויות נשים ושוויון בין המינים.

חוקים לדוגמה:

"חוק שוויון הזדמנויות בעבודה" – האוסר על הפליה בין עובדים על רקע מיני.

"חוק שכר שווה לעובד ועובדת" – המחייב תשלום שכר שווה לגברים ונשים.

"חוק למניעת הטרדה מינית" – איסור הטרדה מינית פיזית או מילולית במקום העבודה

"העדפה מתקנת" בישראל יש שני חוקים שמטרתם לתת לנשים יחס מועדף כדי לתקן את ייצוגן הנמוך של הנשים כמו למשל בכנסת.

אבל במציאות ברמת הרצוי המציאות רחוקה משוויון בין המינים.

למרות החקיקה עדיין קיים פער בשכר בין גברים לנשים.

תת ייצוג – ייצוג הנשים בתפקידים השונים נמוך יחסית לגברים

"תקרת הזכוכית" – לכאורה נשים יכולות להתקדם במעלה הסולם המקצועי על פי כישוריהן והשקעתן אך בפועל ישנה תקרת זכוכית בלתי נראית שעוצרת את קידומן של הנשים

מקצועות נשיים – מקצועות המזוהים כמקצועות של נשים שכרם ויוקרתם נמוכה

כפל תפקידים של האם העובדת- נשים היוצאות לעבודה אך עדיין אחראיות גם על ניהול משק הבית וגידול הילדים, ללא שינוי בתפיסה בחלוקת התפקידים בין בני הזוג מצב זה יישאר

עם זאת, קיימים תהליכי שינוי לכיוון השוויון המגדרי.

להעשרה ראו:

מגדר ומשפחה – סיכום

סיכום מאמר: אזרחות ואמהות: מעמדן של הנשים בישראל – ניצה ברקוביץ'

סיכום מאמר: המשפחה כמקום המגדר, מעמד והמאבק הפוליטי- הדוגמא של עבודות הבית -היידי הרטמן

11 ציטוטים ספרותיים על משפחה

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

עוד דברים מעניינים: