סיכום בסוציולוגיה: רמת משפחתיות ודפוסי משפחה

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה: רמת משפחתיות ודפוסי משפחה

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה.

רמת משפחתיות מהי?

רמת משפחתיות –  היא מרכזיות המשפחה בחיי הפרט והחברה.

המשתנים המודדים את רמת המשפחתיות הם:

 • שיעור (אחוז) הנישואים: מספר הנישואין ביחד לכמות האוכלוסייה, נמדד באחוזים.
 • שיעור הפריון הכללי: מספר הלידות בשנה ביחס למספר הנשים בגיל הפוריות.
 • שיעור הילודה:מספר הלידות בשנה ביחס לכמות האוכלוסייה.
 • שיעור הגירושים:מספר המתגרשים ביחס לכמות האוכלוסייה..

מהם הגורמים לדפוסי משפחה שונים?

 1. בחירת בן זוגהחברה המסורתית התאפיינה בבחירת בני זוג בשידוך. ההחלטה על בחירת בן הזוג הייתה בידי ההורים. לעומת זאת בחברה המודרנית התפתח תהליך של בחירה חופשית של בני הזוג.
 2. מבנה המשפחה.המשפחה המסורתית הייתה בד"כ משפחה מורחבת המורכבת מבני שלושה דורות. לעומת זאת החברה המודרנית מאופיינת במשפחה גרעינית.
 3. דפוס הסמכות והיחסים החברתיים בין בני המשפחה.בחברה המסורתית היחסים בין בני המשפחה מאופיינים באי-שוויון. היחסים בחברה המודרנית מאופיינים ביותר שוויוניות וביחסים סימטריים יותר, הן בן בני הזוג והן בין ההורים לילדיהם.
 4. חלוקת העבודה והתפקידים במשפחה.בחברה המסורתית חלוקת העבודה היא מוגדרת ונוקשה ותפקידי הגבר והאישה ברורים. לעומת זאת בחברה המודרנית ישנה גמישות גבוהה יותר בחלוקת התפקידים והיא אינה מוגדרת וברורה.
 5. הנורמות במשפחה. בחברה המסורתית קיימות נורמות רבות המתייחסות ליחסים החברתיים במשפחה. גבולות המשפחה ברורים והם מקיפים תחומים רבים. לעומת זאת בחברה המודרנית הנורמות הן מעטות יותר וגמישות יותר.
 6. תפקידי המשפחהבחברה המסורתית המשפחה ממלאת תפקידים רבים בחיי החברה והפרט. לעומת זאת בחברה המודרנית מצטמצם מספר התפקידים של המשפחה אך תפקידה בתחום התמיכה הרגשית גדל.
 7. מעמדה בחברה.בחברה המסורתית מתבטא מעמדה של המשפחה בכך שהיא ממלאת תפקידים רבים בחיי החברה וכן משמשת תפקיד מרכזי בהצבת האדם בחברה. בחברה המודרנית לעומת זאת מצד אחד המשפחה היא עדיין תא בסיסי בחברה ומצד שני הגמישות שלה הופכת אותה לפחות משמעותית.

עוד דברים מעניינים: