סיכום קהלת פרק י"ב 8-14

סיכום קהלת פרק י"ב 8-14

סיכום זה מהווה חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, סיכום נושאי ספרות החכמה בתנ"ך, סיכום ספר קהלת

קהלת פרק י"ב   פס' 8 – 14:  לדעת כל חוקרי המקרא המודרניים פסוקים אלה לא שייכים למגילת קהלת המקורית והם תוספת מאוחרת שנוספה על ידי כותב אחר, מאוחר לכותב המגילה המקורית. ההוכחות הן :

א.קהלת י"ב פס' 8  מסיים את המגילה כפי שהיא נפתחה  מן הבחינה הספרותית, ולכן לא הגיוני  שיבואו פסוקים אחריו. שנית הקטע, המחולק לשני חלקים, שונה באופיו באופן מוחלט מכל המגילה שלפניו, ועל כן לא יתכן שנכתב על ידי אותו האדם.

ב. קהלת י"ב פס' 9 – 10 : בניגוד לכתיבתו של קהלת עצמו, שכתב במגילה בגוף ראשון, הפסוקים הללו נכתבים על קהלת, כמובן בגוף שלישי. הפסוקים מהללים את קהלת על חכמתו הרבה, ועל כך שגם לימד את העם, חקר ובדק את בעיות החיים בעולמנו, ערך משלים וכל כתביו הם דברי אמת.

ג. קהלת י"ב פס' 11 – 12 : בפסוקים הללו עובר הכותב להסביר כי דברי החכמים נועדו להדריך את האדם בדרכו, ממש כשם שהדרבנות מכוונים את הסוס. הכותב טוען כי דברי החכמים נטועים במקומם, ואין אפשרות להתעלם מהם, או להתרחק מהם וכולם נתנו "מרועה אחד" , כלומר מהאלוהים, שהוא בעל החכמה האמיתית. בהמשך, טוען הכותב כי צריך להיזהר לא רק מן הכתוב בדברי החכמים, אלא יש להישמר ולהיזהר על כל צעד ושעל בחיים, כי אין אפשרות שהכול יהיה כתוב בספרים.

ד. קהלת י"ב פס 13 – 14 :  הפסוקים הללו נוספו כנראה על מנת "להכשיר" את המגילה להיכנס לכתבי הקודש.  רוח הכפירה השורה על כל המגילה, הרעיון שהכול נקבע מראש, שלמעשיו של האדם אין ערך ולכן גם האמונה באלוהים אינה מועילה, שלחכמה אין יתרון על פני הטיפשות ורעיון הנהנתנות , כולם רעיונות הזרים, כאמור, לרעיונות הבסיסיים באסופת התנ"ך, ועל כן היה צורך להפוך את הקערה על פיה ולסיים את המגילה באמירה מסוג אחר.

להפוך את הקערה על פיה ולסיים את המגילה באמירה מסוג אחר.

"סוף דבר הכול נשמע"  : אל תשים לב לכל מה שנכתב בגוף המגילה. העיקר הוא מה שכתוב בסופו של הספר: עליך להאמין באלוהים כי זה הדבר היחיד שהאדם יודע שהוא צריך לעשות. האלוהים ישפוט את האדם על פי מעשיו, ולפעולותיו, הן  הגלויות והן הנסתרות מן העין, יש ערך מוסרי,לטוב או לרע.

ראה גם: סיכום קהלת פרק י"ב 1-7

סיכומים לבגרות בתנ"ך