מונחים בהתנהגות ארגונית: מודל S.W.O.T

מונחים בהתנהגות ארגונית: מודל S.W.O.T

מאמר זה חלק הוא מאסופת המונחים בהתנהגות ארגונית וחלק מאסופת הסיכומים בהתנהגות ארגונית.

  • ·       מודל S.W.O.T:

מודל SWOT ישמש אותנו ב-2 מצבים:

  1. ניתוח מצב הארגון בשלב שקודם לתוכנית האסטרטגית, בבואנו ליצור תוכנית אסטרטגית.
  2. כשנרצה לנתח תוכנית קיימת.

ב-S.W.O.T מדובר על פירוק סיטואציה ל-4 פרמטרים:

1)

שייך לגוף הניתוח

עוצמות – Strengths – נקודות כוח

2)    חולשות – Weakness.

3)

שייך לסביבת הניתוח

הזדמנויות

4)    איומים

 

יש יעד מסויים, אשר אליו נערכים תוך ניתוח העוצמות והחולשו שלנו, ההזדמנויות והאיומים בסביבה.

 

פירוט השלבים:

שלב א' – ניתוח עוצמות, חולשות, הזדמנויות ואיומים:

אבחון, ציון, רישום כל הפרמטרים הנכנסים לעוצמות, לחולשות, להזדמנויות ולאיומים.

הבאפרים בארגון יסייעו באיסוף הנתונים הרלוונטים מהסביבה לצורך כך.

דוגמאות: 

עוצמה – מוצר, רמת עובדים, יחסי עבודה, מיקום, מבנה ארגוני.

חולשה – זהו החלק הקשה ביותר להעלות.  מעט ארגונים עובדים עם חולשותיהם בצורה אותנטית ואמיצה.

דוגמא לחולשה:  תמחור יקר ללקוח.

איום – הורדת מחיר על ידי המתחרה.

הזדמנויות – התפתחות לשווקים חדשים, להם מתאים המוצר אותו אני משווק.

הערה:  ישנם מצבים רבים שנגדיר בו זמנית תחת יותר מאחת מהקטגוריות לעיל.  זאת על מנת שנוכל להתייחס לכל היבטיו של המצב, ולתת לו מענה מתוך "סל כלים" רחב יותר.

דוגמא:  המתחרה הוריד מחירים.  זהו איום.

מאידך, הצרכן תופס אותי עתה כחברה יקרה.  זוהי חולשה.

נגדיר מקרה זה הן כ"חולשה" והן כ"איום" על מנת לתת לו מענה הן מסל ה"חולשות" והן מסל ה"איומים".

שלב ב' – קיבוץ המידע:

קיבוץ המידע שאספנו לצורך עיצוב יעדים אסטרטגים פוטנציאלים.

כאן מתבצעת החשיבה האמיתית (עד עכשיו רק מקמנו בקטגוריות).

ישנם חיבורים אפשריים רבים בין העוצמות, החולשות, האיומים וההזדמנויות:

              עוצמות                      חולשות

               הזדמנויות                  איומים

נבצע את ההצלבות, ננתח כל אפשרות, ובהתאם נבחן את התוכניות וההזדמנויות לתקופה הקרובה.

דוגמא:  אני חברה יקרה.  אך אחת מעוצמותי היא כ"א מסור.  נרתום עוצמה זו להתמודדות עם העובדה שאני יקרה.  מכיוון שאני יקרה אאלץ להוריד מחירים בכדי להתמודד עם המתחרים.  העוצמה תאפשר לי לעשות זאת על ידי הקטנת הצ'ופרים לעובדים (והם עדיין ישארו נאמנים לחברה בשל מסירותם).

עוד דברים מעניינים: