כלכלת ישראל – סיכום קורס

כלכלת ישראל – סיכום קורס

להלן תמצאו אסופת סיכומים בקורס "כלכלת ישראל" כולל סיכומי מאמרים. הקורס כולל סקירה היסטורית של כלכלת ישראל כולל היבטים שונים של המשק הישראלי ונקודת מפנה חשובות בתולדות הכלכלה בישראל. סיכומים נוספים בנושא ניתן למצוא בסיכום הקורס המשק הישראלי. כמו כן ניתן למצוא באתר עוד סיכומים במנהל עסקים.

מושגים וממדי יסוד של התפתחות כלכלית – מושגי יסוד בכלכלה (בעבור מי שאינו כלכלן)

היסטוריה של הכלכלה הישראלית – סקירה קצרה של התהליכים העיקריים בכלכלה הישראלית בין השנים 48 ו-90.

כלכלת ישראל בשנים 1949-1953– העלייה הגדולה והצנע

כלכלת ישראל בשנים 1954-1964 – ראשיתה של צמיחה כלכלית ואינפלציה

כלכלת ישראל בשנים 1967-1973 – תור הזהב לאחר מלחמת ששת הימים

כלכלת ישראל בשנים 1973-1984 – המשברים לאחר מלחמת יום כיפור

תוכנית הייצוב הכלכלי של 1985 – שורת אמצעים שננקטו ב1985 על מנת לייצב את המשק הישראלי.

כלכלת ישראל משנות השמונים ועד אמצע שנות התשעים – שנים של מעבר לכלכלת שוק וסחר חופשי

מדיניות קביעת שער החליפין בישראל – סקירה היסטורית של מדיניות קביעת שער החליפין בישראל

תהליך הליברליזציה במדינת ישראל – שינויים במדיניות הכלכלית בישראל החל משנות ה-80 בכיוון של כלכלה ליברלית יותר.

עוני ואי שוויון -תחולת העוני בישראל והגורמים לאי שוויון בין מעמדות

הגורמים המשפיעים על הפריון הכולל – חישוב הגורמים שמשפיעים על הפריון של כלכלת ישראל

מדיניות מוניטרית – המדיניות המוניטרית של כלכלת ישראל החל משנות ה-80

האם הצמיחה בישראל היא ברת קיימא – על הגורמים המשפיעים על צמיחת המשק הישראלי

מעורבות הממשלה במשק הישראלי -היקפי ההתערבות של הממשלה במשק הישראלי

שוק התעסוקה – מרכיבי ומאפייני שוק התעסוקה בישראל ובעולם

סיכומי מאמרים

הצמיחה הכלכלית של ישראל (השוואה בינלאומית) –אלחנן הלפמן – סקירה של תולדות הצמיחה הכלכלית של ישראל

התוואים הכלכליים-חברתיים של מדינת ישראל – דן בן דוד – מאמר על המדיניות הכלכלית-חברתית של מדינת ישראל

כוח העבודה בישראל מההיבט הבינלאומי – דן בן דוד – סקירת היבטיו של כוח העבודה בישראל בהשוואה גלובלית

סקירה היסטורית – דן גלעדי – סקירה היסטורית של הכלכלה הישראלית

פריון בעידן של גלובליזציה – אלחנן הלפמן – השפעות של מעורבות בינלאומית במשק הישראלי על הפריון

שוק מט"ח שקל – דע מאין באת ולאן אתה הולך – דוד קליין – תהליכים ושינויים במדיניות שער החוץ של ישראל (המחבר הוא נגיד בנק ישראל בתקופת הליברליזציה)

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: