המשק הישראלי – סיכומים

המשק הישראלי – סיכומים
  • בין הנושאים שנעסוק בהם במסגרת הסיכומים של הקורס "המשק הישראלי" יהיה נושא מחזורי העסקים= התנודות מעל ומתחת למגמת הצמיחה (מיתון וגאות). מגמת הצמיחה היא שיעור הצמיחה הממוצע לאורך זמן, לא בהכרח בפועל בכל שנה. כמו כן, נעסוק בהשפעה הכלכלית המשמעותית של הסכסוך הישראלי-פלסטינאי, נעסוק במדיניות פיסקאלית של הממשלה, וגם באינפלציה – שנמשכה בשיעורים גבוהים במשך שנים רבות בישראל.

למעשה, ההיסטוריה הכלכלית של ישראל מתחילה עוד לפני קום המדינה, וגם לאחר קום המדינה ההיסטוריה הכלכלית הייתה נתונה לגבולות משתנים, טריטוריות במעמד שונה ועוד. נתוני הלמ"ס מוגבלים בעיקרון לגבולותיה ללא השטחים, ולעיתים האוכ' היהודית בהתנחלויות נכללת גם כן. אם כך, ישראל כיישות כלכלית אינה סופית מבחינת גבולות ושטחים, אך לרוב ברור באיזו יישות מדברים. הנושאים בסיכומי המשק הישראלי:

העליות לארץ ישראל, הסכסוך היהודי- ערבי, בניית האומה, צמיחה כלכלית בעשורים הראשונים – ניתוח הצמיחה הכלכלית, היצע העבודה בישראל, פריון במשק הישראלי, נתונים כלכליים, העלייה בשנות ה-90, הסכסוך הישראלי-ערבי, הסכסוך הישראלי-ערבי- המשך, מחזורי עסקים בישראל, המגזר הציבורי\ מעורבות חוץ תקציבית של הממשלה, משמעת תקציבית ומבנה המגזר הציבורי בישראל, המגזר הציבורי – המשך, המגזר הציבורי – סיכום, אינפלציה בישראל, ייצוב המשק, אי שוויון בחלוקת הכנסות

העליות לארץ ישראל

הסכסוך היהודי- ערבי

בניית האומה

צמיחה כלכלית בעשורים הראשוניםניתוח הצמיחה הכלכלית

היצע העבודה בישראל

פריון במשק הישראלי

נתונים כלכליים

העלייה בשנות ה-90

הסכסוך הישראלי-ערבי

הסכסוך הישראלי-ערבי- המשך

מחזורי עסקים בישראל

המגזר הציבורי

מעורבות חוץ תקציבית של הממשלה

משמעת תקציבית ומבנה המגזר הציבורי בישראל

המגזר הציבורי – המשך

המגזר הציבורי – סיכום

אינפלציה בישראל

ייצוב המשק

אי שוויון בחלוקת הכנסות

א.      חייבים להבין את הרקע ההיסטורי כדי להבין מה קרה- העלייה, הסכסוך הישראלי ערבי\פלסטינאי ותהליך בניית האומה. שלושת התהליכים הללו מסבירים מה קורה היום בכלכלה הישראלית.

ב.      סיפור הצלחה- ממשק בלתי מפותח לפני 85 שנים שהיה פרובינציה לא מפותחת באימפריה העותמאנית הגיע לאחת מהמדינות המפותחות (מקום 24 לערך).

ג.        חוקי הכלכלה עובדים- השימוש במודלים די עובדים במשק הישראלי. אפשר להסביר את מזור העסקים בעזרת ניתוח מאקרו כלכלי. בישראל זה קל יותר מאשר בארצות חרות כי כל שוק הוא שוק גדול ומשמעותי ואין בעיה לבודד משתנים . מלחמה, גלי עליות.

ד.      ייחודיות- צריך להביא בחשבון את הדברים הללו בניתוח הכלכלי.

סיכומי קורסים אקדמיים

המשק הישראלי- סיכום

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: