שאלות ותשובות באזרחות: עקרון שלטון העם

שאלות ותשובות באזרחות: עקרון שלטון העם

מתוך: סיכומים לבגרות באזרחות – שאלות ותשובות באזרחות

שאלות ותשובות בנושא של עקרון שלטון העם.

א.     הסבר את המקור לעקרון שלטון העם ואת התבטאותו בדמוקרטיה באתונה.

עקרון שלטון העם הוא אחד העקרונות המרכזיים בדמוקרטיה וההכרחיים לקיומה. מקורו ברעיון האמנה החברתית שלפיה המדינה קמה ע"י העם ולמענו. כלומר, העם עצמו הוא השליט במדינה ומקור כל הסמכות במדינה.

במאה החמישית לפנה"ס, אתונה פעלה לפי העיקרון שהמדינה והשלטון הם של האזרחים כולם, והעם הוא מקור כל הסמכות במדינה. בא לידי ביטוי בכך שהעם היה שותף בתהליך קבלת ההחלטות באופן ישיר – לכל אחד מהאזרחים (גברים בני 18+) הייתה זכות להשתתף בפועל בכל תחומי החיים הפוליטיים (בתי משפט, אספת העם ומועצת העם).

ב.      ציין את הדומה ואת השונה בין הדמוקרטיה הישירה לבין הדמוקרטיה הייצוגית.

דמוקרטיה ישירה – בדמוקרטיה ישירה העם שותף בפועל בתהליך קבלת ההחלטות. כל האזרחים משתתפים בהליך הפוליטי ובניהול המדינה. צורה זו מתאפשרת באפשרות משאל עם.

דמוקרטיה עקיפה/ ייצוגית – בדמוקרטיה ייצוגית או עקיפה העם לא מנהל באופן ישיר את המדינה, אלא בוחר את נציגיו הנבחרים, בפרלמנט, בממשלה ובמוסד הנשיאות (המייצגים בצורה הרבה ביותר את דעתי) שמקבלים את החלטות המדינה.

ג.      הסבר את הסיבות להנהגת דמוקרטיה ייצוגית במדינה המודרנית.

במדינה המודרנית, לא ניתן לקיים דמוקרטיה ישירה מכמה סיבות:

 1. גודלה של אוכלוסיית העם אינה מאפשרת כינוס לשם דיונים, קבלת החלטות והוצאתן לפועל.
 2. הציבור העוסק ברובו בחיי היום-יום ודאגה לפרנסתו, אינו מסוגל לרכוש את כמות הידע העצומה לצורך קבלת החלטות.
 3. לציבור הרחב אין את הכישורים, המיומנויות והמקצועיות כדי להתמודד עם מורכבות בעיות המדינה המודרנית.
 4. רב האזרחים אינם מכירים את המערכת הפוליטית ולא יוכלו לקיים דיון מעמיק לשם  קבלת החלטות.

ד.      תאר את צורות הממשל הייצוגיות והסבר את ההבדלים בין הצורות השונות.

ממשל פרלמנטרי – מאפיין את רב המדינות הדמוקרטיות. העם בוחר נציג לפרלמנט, מתוך הפרלמנט נבחרת ממשלה (הרשות המבצעת). הממשלה כפופה לפרלמנט, כלומר, נשענת על רב פרלמנטרי. באפשרות הפרלמנט להביע אי-אמון בממשלה ובכך להפילה ולהביא אף לבחירות חדשות. לנשיא בממשל פרלמנטרי  תפקידים ייצוגיים וסמליים בעיקר.

ממשל נשיאותי – העם בוחר נשיא העומד בראש המדינה והרשות המבצעת. הנשיא הנבחר מרכיב את הממשלה, בוחר את השרים ותפקידם כרצונו, ללא התערבות הקונגרס (הרשות המחוקקת, גם היא נבחרת ע"י העם). הקונגרס יכול להגביל את כוחו של הנשיא.

ממשל מעורב – העם בוחר נשיא ונציגים לפרלמנט. הפרלמנט בוחר את ראש הממשלה ומרכיב את הממשלה והם נשענים עליו.

ה.     איזה מרכיב של דמוקרטיה ישירה קיים גם במדינות המודרניות? תאר אותו.

על אף השלטון הייצוגי במדינות המודרניות, בכמה מהן קיים מרכיב השייך לדמוקרטיה הישירה והוא משאל עם, שנועד להכריע בעניינים עקרוניים או חוקתיים. (משאל עם לא מתקיים בישראל, מדינה דמוקרטית. מכך נובע שהוא לא מרכיב הכרחי במדינה דמוקרטית).

במשאל עם שואלים את העם שאלה או שאלות והוא עונה בכן או לא.

משאל עם מצריך מערכת חוקים – קלפיות וכד'.     ההחלטה מוכרעת ע"פ רב, שיכול להיות 50% + קול אחד, או הבדלים קיצוניים יותר – בהתאם לשאלה.

שני סוגי משאלי עם:

–        משאל מייעץ – הגופים השלטוניים בוחרים האם לקבל את ההחלטה שנקבעה במשאל העם

–        משאל קובע – ההחלטה שנקבעה במשאל העם היא זו שתתקיים.

א.     איזה מרכיב של דמוקרטיה ישירה קיים גם במדינות המודרניות? תאר אות

 

ב.      הסבר כיצד בא עקרון שלטון העם לידי ביטוי בדמוקרטיה הייצוגית המודרנית.

עקרון שלטון העם בא לידי ביטוי במדינות הדמוקרטיות המודרניות ע"י צורות הממשל הייצוגיות השונות. בכל אחת מצורות הממשל, משתתף באיזשהו אופן האזרח.

ג.      תאר את רמות ההשתתפות הפוליטית של האזרחים במדינה דמוקרטית.

 1. משתתפים במערכת הבחירות הכלליות לרשויות השלטון. בבחירות נבחר מי יעמוד בראש רשויות השלטון (ממשלה ונשיאות) ומי יכהן בפרלמנט. כ- 50% – 80% מהעם משתתפים במערכת הבחירות, חלק ניכר מהם אינו שותף פעיל בחיים הפוליטיים, פרט לבחירות.
 2. משתתפים פעילים במערכת הבחירות ומתעניינים בנעשה במערכת הפוליטית בין בחירות לבחירות. צרכני חדשות ואקטואליה, שמקפידים לעקוב אחרי מעשיהם ודבריהם של הפוליטיקאים ופרשנויות המערכת הפוליטית.
 3. משתתפים השתתפות פעילה בחיים הפוליטיים. קבוצה קטנה של אזרחים, שבנוסף להתעניינותם והשתתפותם בבחירות הם חברים במפלגות וארגונים פוליטיים שונים, משתתפים בכינוסים והפגנות הקשורים לשלטון, בניסיון להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות המתבצע ע"י נציגי העם.
 4. בעלי תפקידים המשתתפים בחיים הפוליטיים. הם מעורבים ומתעניינים בחיים הפוליטיים, ומשפיעים על מקבלי ההחלטות.
 5. מקבלי החלטות,  בעלי תפקידים פוליטיים בכירים, ראשי שלטון נבחרים. נציגי העם: חברי הפרלמנט, שרי ממשלה ובעלי עוצמה פוליטית.

ד.      ציין והסבר את היתרונות ואת החסרונות בקיומו של משאל עם במדינה דמוקרטית מודרנית.

למשאל עם חסרונות ויתרונות.

יתרונות משאל עם:

 1. לאפשר לציבור להביע את דעתו בנושא חשוב.
 2. לאפשר לעם התערבות פעילה במדינה – הגשמת שלטון העם.
 3. מעניק לגיטימציה לצעדים מכריעים.
 4. מעורבות בנושא ספציפי, לעומת בחירות שהן כלליות.
 5. נטרול קבוצות קיצוניות – מאפשר להם להביע את דעתם, אך לא נותן להם לבוא לידי ביטוי.

חסרונות משאל עם:

 1. התשובה היא כן\ לא – צמצום נושאים מורכבים. (דיכוטומיה)
 2. ניסוח השאלות עשוי להשפיע על התוצאות.
 3. מחליש את מוסדות השלטון ומסיר מהם אחריות.
 4. מאפשר מניפולציות.
 5. הכרעה ולא פשרה – יש מנצחים ומפסידים. ישנה סכנה שהמפסידים יפעלו נגד המדינה.
 6. פיצול חברתי – פער בין המפסידים למנצחים. למשל: ימין-שמאל, דתיים-חילוניים.
 7. צורך במידע – כדי שמשאל העם יהיה רציני, צריך לספק לעם הרבה מאד מידע.
 8. דיבור בשם העם.

ראו גם: שלטון העם – הגדרה

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: