מושג הניצול של קרל מארקס

מבוא לתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות: מושג הניצול של קרל מארקס

מתוך: מבוא לתאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות – סיכומים

סיכומים, עדכונים והרבה דברים טובים בקבוצת הפייסבוק שלנו – לייקקונו!

ניצול

הניצול על פי קרל מארקס הוא צורת היחסים הכלכלית בין המעסיק (בעל אמצעי הייצור) לבין הפועל (השכיר). התוצאה החברתית של הניצול הוא הניכור. הניצול הוא בעצם אותה פעולה של ניכוס הערך שמיוצר על ידי הפועל, בידי הבעלים של אמצעי הייצור. הכלכלה הקפיטליסטית מבוססת על הצורך להפיק רווחים – שהערך שמיוצר במפעל יהיה גבוה מהערך שהושקע במפעל (תשומה מול תפוקה). לבעל ההון אין סיבה להשקיע במפעל (במכונות, חומרי גלם, עובדים), אלא אם כן הוא מניב רווחים שמתעלים מעל להשקעות. מקור הרווח הזה הוא בשוק (מחיר הסחורה), אך לטענת מארקס יש רווח נוסף שנוצר על ידי עבודה – העובדים לא מקבלים את מלוא התמורה על הערך שהם ייצרו (אם כל עובד ייצר 5 מכוניות ביום, הוא לא יקבל שכר בערך של 5 מכוניות בסוף היום), אלא הם מקבלים רק חלקיק מאותו הערך כשכר לפי שעה. כלומר, זה מצב שבו לכאורה יש חוזה עבודה הוגן בין הפועל לבין בעל העסק (שקובע סכום כסף לשכר שעתי), אך מארקס טוען שזה לא הסכם הוגן מכיוון שהעובד מקבל פחות ממה שהוא מייצר, כלומר אותו עובד מייצר ערך שבסופו של דבר נלקח ממנו אל בעל העסק. הניצול מייצג את היחסים הללו בין המעסיק לפועל – המעביד נהנה מפירות הייצור של העובד.

מארקס טוען בנוסף, שעבודת הפועל עצמו הופכת לסחורה. מחיר העבודה לא נמדד לפי הערך שהעבודה מייצרת, אלא הוא נמדד על פי ערך הייצור העצמי של הסחורה-עבודה. כלומר, הבסיס לשכר הוא הסכום שמקיים את העובד בתנאים הבסיסיים פלוס או מינוס. זוהי נקודה שמציגה את חוזה העבודה בחברה הקפיטליסטית, שמבוסס על ניצול סמוי.

הערך על פי מארקס הוא מה שמיוצר בעבודה – הערך מיוצר כערך שימוש, מוצר שיש לו תכלית ואופן שימוש עבור בני האדם (בגדים, אוכל וכדומה). תצורת השוק הקפיטליסטית הופכת ערך שימוש לערך חליפין – כלומר, ערך מספרי כלשהו שלפיו מתרחש החליפין בשוק. הרווח של בעלי הייצור נגזר מהערך העודף, שמטרתם להגיע למצב של הצבר הון – דרך ניכוס הערך העודף. משבר הוא מצב שבו חוסר התכנון של תצורת הייצור הקפיטליסטית מוביל אותה למצבים של חוסר תפקוד, או של ירידה בתפקוד, בגלל חוסר תיאום בין מרכיביה – נוצר מצב של עודף יצור, עודף היצע, שגורם לסגירת מפעלים, אבטלה – והמשך המעגל. מארקס חושף את התהליכים המשבריים שנוצרים בעקבות תפיסת היד הנעלמה של סמית' – של היעדר התכנון הכלכלי בתנאים של שוק קפיטליסטי.

היד הנעלמה – הגדרה, הסבר ושאלות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: