פוזיטיביזם – הגדרה

פוזיטיביזם – הגדרה

פוזיטיביזם היא עמדה פילוסופית שגיבש הפילוסוף אוגיסט קונט ושעניינה התמקדות בעובדות ממשיות וחקירת רק הניתן לכימות, תצפית וניסוי – דהיינו התמקדות בשיטה המדעית בתור הדרך היחידה לרכוש מידע בעל תוקף אודות העולם.

קונט טען שאיננו יכולים לבדוק אלא את מה שניתן לתצפית, ולכן אין ערך לדיונים מטאפיזיים ותיאולוגיים על האמת, ויש להתרכז בשאלות שהמדע יכול לענות עליהן תוך שימוש בשיטות המחקר והניסוי שלו. בסופו של דבר ניסח קנמט את אמונתו בנוגע לפוזיטיביזם על דרך הרדוקציה (צמצום, העמדת דבר על יסודות פשוטים יותר): מטרתו הסופית של המדע היא:                    

                                    לגלות את חוקי הסוציולוגיה ולהשתיתם על הפסיכולוגיה,

                                    לגלות את חוקי הפסיכולוגיה ולהשתיתם על הביולוגיה,

                                    לגלות את חוקי הביולוגיה ולהשתיתם על הכימיה,

                                    ולגלות את חוקי הכימיה ולהשתיתם על הפיזיקה.

על פי קונט והגישה של הפוזיטיביזם חוקי הפיזיקה הם המפתח להבנת העולם והאדם. אם נבין את הפיזיקה במלואה, נוכל גם לשנות את פני החברה האנושית ולהיטיב את גורל האדם.

למעשה ניסו בכך קונט וחסידיו אחריו, להפוך את המדע החברתי למטאפיזיקה. אף שבתחילת המאה ה-20 היה המשך למשנתו בדמות הפוזיטיביזם הלוגי, ואחר-כך בדמות התיאוריה הביהייוויוריסטית בפסיכולוגיה, התברר שהרדוקציה של מדעי החברה למדעי החיים ושל מדעי החיים למדעי הטבע, אינה אפשרית. עוד התברר שגישה זו מגבילה מאד את טווח השאלות שהמדעים השונים יכולים לדון בהן, שכן האמפיריציזם החמור של קונט, שולל את קיומם של ישים תיאורטיים שאינם ניתנים לתצפית אך חיוניים למדע. עם זאת תרם הפוזיטיביזם להבהרת אופי הפעילות המדעית ולהגדרה מדויקת יותר של יעדיה.

הפוזיטיביזם מבית מדרשו של קונט היווה את עיקר גישתה של הפילוסופיה של המדע עד מחצית המאה העשרים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: