סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: חישה תפיסה וקוגניציה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: חישה תפיסה וקוגניציה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

חישה תפיסה וקוגניציה חושי האדם העיקריים הם: ראייה, שמיעה, מישוש, ריח, טעם, חושי העור, החושים הקינסתטיים וחוש שיווי שהמשקל.

חישה – תגובות פיזיולוגיות של איברי החישה לגירויים חיצוניים הם תהליכים לא מודעים ודומים אצל כל בני האדם. תפיסה – תהליכים של עיבוד מידע ושל מתן פרוש לגירויים שנקלטו, תהליכים סובייקטיביים.

חושים ואברי החישה – באמצעות תהליכי החישה מתורגמים הגירויים הפיזיקלים השונים לגירויים עצביים, המאפשרים למערכת העצבים, החל מרמת הפריפריה ועד לרמה המרכזית (הקורטקס), לעבדם עד להקניית משמעויות. לכל גירוי פיזיקאלי שאורגניזם מסוים יכול לקלוט, מותאם איבר חושי ייחודי. חושים שונים יכולים ליצור תחושות תפיסתיות מגוונות.

החוש

הגירוי הפיזיקאלי

מנגנוני החישה

האזור במוח הקשור בתהליך התפיסה

החוויות התפיסתיות הנובעות

ראייה

קרינה אלקטרומגנטית

קנים ומדוכים ברשתית העין

אונת העורף

גוון הגירוי, בהירות הגירוי, רוויית הגירוי, מיקום הגירוי, משך הגירוי

שמיעה

לחץ מכני הנגרם ע"י גלי קול שבאוזן הפנימית

תאי שערה בחילזון

אונת הרקה

גובה הצליל, עצמת צליל, גוון צליל, מיקום צליל, משך צליל

ריח

מולקולות באוויר

תאי שערה באף

אונת הרקה

תחושות ריח

טעם

מולקולות בחומרים

תאי שערה על פני הלשון

אונת הקודקוד

מתיקות, מליחות, מרירות, חמיצות

עור

לחץ מכני, טמפרטורה

לא ברור, קצוות העצבים על פני העור

אונת הקודקוד

מיקום הגירוי, משך הגירוי, עצמת הגירוי, סוג הגירוי: לחץ, מגע, דקירה, חום, קור, כאב

קינסתטי

מתיחת שרירים, תנועות מפרקים

קצוות העצבים בשרירים

אונת הקודקוד

מיקום תחושה פנימית, עומס, לחץ פנימי

שיווי משקל

תנועות ראש ומצב הגוף במרחב

תאי שערה במנגנון שיווי המשקל באוזן הפנימית

המוח הקטן

תנועת הגוף, תאוצת הגוף, מיקום במרחב

גבולות התפיסה – ישנם חוקרים הרואים במערכת החישה והתפיסה שרשרת של תהליכים אשר מתחילה בגירוי איבר החוש ע"י גירוי פיזיקאלי וסופם בחוויה מודעת לגבי תפיסה מסוימת. ההפרדה נעשית בעיקר למטרות מתודיות ומתודולוגיות. חקר החישה מתמקד במבנה אנטומי, תהליכים פיזיולוגיים וכדומה. חקר התפיסה נעזר בשיטות של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. קשה להבחין בברור בין תהליכי חישה ותפיסה וכן בין תהליכי תפיסה לשאר התהליכים ההכרתיים. יש חוקרים הרואים את תהליכי התפיסה כמובחנים בבירור מתהליכי החישה מצד אחד ומתהליכים קוגניטיביים גבוהים מצד שני. לעומתם, יש הסבורים כי התהליכים הם רציפים ואין בניהם גבולות ברורים.

עפ"י גישת הריאליזם הנאיבי, כל מה שאנו תופסים קיים במציאות בדיוק כפי שהוא נתפס, כלומר הגירוי הקרוב (המתפס) זהה לגירוי הרחוק. עפ"י גישה זו יש התאמה חד חד ערכית בין העולם החיצוני (האובייקטיבי) לעולם הפנימי (הסובייקטיבי). עפ"י גישה אחרת החוויה התפיסתית היא ייחודית לכל תופס ונקבעת עפ"י מערכת המושגים המאוחסנים בזיכרונו. לדוגמה, חוקרים הציגו לנבדקים חבילת קלפים שבניהם היו קלפים חריגים. נמצאו 4 תגובות עיקריות: התגובה הדומיננטית – הכחשה של חוסר התאמה (הנבדק דיווח שש עלה שחור כשראה שש עלה אדום), תגובת פשרה, תגובת הפרעה של חוסר יכולת לזהות את הגירוי ותגובת הכרת חוסר התאמה. ניסוי זה ממחיש את הפער שבין הגירוי האובייקטיבי לחוויה הסובייקטיבית הקשורה בו. תהליכים שונים הקשורים בידע, ניסיון ציפיות וכדומה מתערבים ויכולים להשפיע על התוצר הסופי של תהליך התפיסה.

בין החוויה התפיסתית הסובייקטיבית לבין הגירוי החיצוני שהיא משקפת יש פער, שעמו חייבות להתמודד הגישות המנסות לחקור את תהליכי התפיסה באופן מדעי אובייקטיבי.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: