מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: למידה מורכבת

מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: למידה מורכבת

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה 

לפי הגישה הקוגניטיבית, עיקר הקושי בלמידה הוא לפעול עפ"י ייצוגים מנטאליים ולא לפי על העולם עצמו. במקרים רבים, הייצוג המנטאלי הוא אסוציאציה בין גירויים או אירועים, מקרים אלה תואמים להתניה קלאסית ואופרנטית. במקרים אחרים, הייצוג הוא מורכב יותר הפעולות יכולות להיות מורכבות מאסטרטגיה- רעיון שנראה מנוגד להנחה שלמידה מורכבת בנויה מאסוציאציות פשוטות.

Ü      מפות קוגניטיביות הניסוי עם החולדה והמבוך.

Ü      למידה מופשטתהניסוי עם הקופים שהצליחו לקשר בין סמלים של חפצים למשמעותם והציגו מטבע המסמל "סיבה" כשמוצגים להם מספריים ונייר חתוך, ולא נייר שלם.

Ü      למידת תובנה- מבוססת על ניסוי וטעייה מנטאליים. החיה יוצרת ייצוג מנטלי של הבעיה ומתמרנת מרכיבים של הייצוג עד שהיא מוצאת פתרון. אז היא מיישמת את הפתרון בעולם האמיתי. הפתרון זמין גם בעתיד משום שהייצוג המנטאלי נשאר לאורך זמן. הניסוי עם הקוף והמקלות והקוף שהשתמש בארגזים כדי להגיע לבננות.

 

למידה מורכבת מכילה שני שלבים

בשלב הראשון, נעשה שימוש בפתרון בעיות כדי להגיע אל הפתרון. בשלב השני, הפתרון מאוחסן בזיכרון ונשלף בכל פעם שמתעוררת בעיה דומה. כלומר למידה מורכבת קשורה קשר הדוק לזיכרון ולחשיבה. עיקרון זה הוכנס לתוך תוכנות של אינטליגנציה מלאכותית.

אמונות קדומות (Prior beliefs)

חוקרי למידה של בע"ח נטו להדגיש למידה של יחסים הניתנים לחיזוי באופן מושלם, אך במציאות היחסים בין גירויים או אירועים אינם ניתנים לחיזוי באופן מושלם. חקר למידת אסוציאציות ביחסים לא מושלמים נערך בעיקר עם בני-אדם. ברוב המחקרים השתמשו במשימות חדשות שאינן נוגעות לאמונות קודמות של הלומד, והמשתתפים היו מאד רגישים למידת הקשר האובייקטיבי בין הגירויים. ההתמקדות כאן היא על ניסויים בהם המשימות כן נגעו באמונות הקודמות של האדם. המחקרים האלה הראו שאמונות קודמות קובעות מה נלמד, וזה מראה שהלמידה מערבת תהליכים נוספים מלבד אסוציאציה בין קלטים. יחסים שאינם קיימים במציאות אבל מתקבלים על הדעת נקראים אסוציאציות מלאכותיות (spurious associations). לדוגמה: עיניים גדולות קשורות לחשדנות.

להשפעתן של אמונות קודמות על למידה יש השלכות על חינוך. כאשר מלמדים מישהו נושא, לא ניתן להתעלם מהאמונות הקודמות שלו לגבי אותו נושא. הלומד ינסה להטמיע את המידע החדש בתוך האמונות המוקדמות שלו.

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: