מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: פסיכולוגיה חברתית

מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: פסיכולוגיה חברתית

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה

השפעת החברה על היחיד– יש השפעה סמויה על ההתנהגות

הגדרה: בדיקה מדעית של האופן בו אנשים חושבים, מרגישים, ומתנהגים ביחס לאנשים אחרים, יחד עם האופן בו מחשבות, רגשות, והתנהגויות אלה מושפעות מאנשים אחרים.

דוגמה: מחקר שנעשה בתחום הפסיכולוגיה החברתית: ב-1984 התמודדו בבחירות בארה"ב שני מועמדים ורייגן ניצח ברוב גדול. חוקרים לקחו את העימות שנעשה בטלביזיה בין שני המועמדים וקצת שינו אותו. הושיבו 3 קבוצות לראות את העימות:

קבוצה ראשונה, קבוצת הביקורת ראתה את העימות כפי שהתרחש ללא שינוי.

קבוצה שנייה ראתה את העימות כאשר הסירו ממנו את הבדיחות של רייגן ואת צחוק הקהל מאותן בדיחות.

קבוצה שלישית ראתה את העימות כאשר השאירו את הבדיחות, אבל הורידו את הצחוק של הקהל.

שלוש הקבוצות נשאלו מי לדעתן ניצח בעימות?

הקבוצה הראשונה (שלא היה לה שינוי) 65% מהם אמרו שרייגן ניצח.

הקבוצה השנייה 64% אמרו שרייגן ניצח. מתוך הקבוצה השלישית רק 48% אמרו שרייגן ניצח את העימות. מה קרה כאן?

אותה קבוצה שלישית, בלי שתהיה ערה לזה, הושפעה מהעובדה שהקהל שישב בעימות לא צחק מהבדיחות. הקבוצה תפסה את רייגן כחסר טקט או טיפש, כפחות מתאים ופחות מנצח.

תגובות האנשים משפיעות עלינו גם כשאנחנו לא ערים לכך.

שלושה תחומים עיקריים בפסיכולוגיה חברתית:

  1. הפסיכולוגיה החברתית הקלינית– כיצד ניתן לשנות מצבים חברתיים קשים שמשפיעים על היחיד. לדוגמה: מטופל שלא מסוגל לצאת החוצה ולפגוש אנשים. הפסיכולוגיה החברתית הקלינית תבדוק איך אפשר לשפר את הסיטואציות החברתיות. דוגמה נוספת: תהליך חיברות סביב הפרעת אכילה: הרבה בנות שסובלות מאנורקסיה מכירות בנות שסובלות גם כן ולעומת זאת בנות שלא סובלות מהתופעה לא מכירות בנות שסובלות מזה.
  2. הפסיכולוגיה החברתית האישיותית– פסיכולוגיה שבודקת איך תכונות פסיכולוגיות מושפעות ממצבים חברתיים, ואיך מצבים חברתיים מושפעים מתכונות פסיכולוגיות. דיכאון חרדה, קושי רגשי כפונקציה של מצב חברתי כמו תהליכי מעבר דירות בקרב ילדים.
  3. הפסיכולוגיה החברתית קוגניטיבית– בודקת האם יש קשר בין תהליכי חשיבה למצבים חברתיים. לדוגמה: יש סטריאוטיפ של פרסי קמצן. מסתבר שבקרב יהדות תימן, רק יהודים שנמצאים באזור דרומי בפרס- הם הקמצנים. כלומר, תהליך חשיבה שמושפע ממצב חברתי נתון. (תחום שנושק לסוציולוגיה)

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: