מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: פסיכולוגיה התנהגותית ולמידה

מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: פסיכולוגיה התנהגותית ולמידה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה

ישנם שני הסברים תיאורטיים ללמידה:

  1. הגישה האסוציאטיבית- בבסיס הלמידה קיים ההקשר (אסוציאציה). כדי שתתרחש למידה צריך להיות הקשר בין שני דברים.
  2. הגישה הניבויית- עפ"י גישה זו, ההקשר לא מספיק, יש צורך ביכולת ניבוי.

לצורך הבנה מעמיקה יותר נחקרו כמה מקורות. התופעה הראשונה שנבדקה הייתה ע"י 2 בדיקות:

  1. High Order Conditioning– התניה בדרגה גבוהה. הצמדה של הגירוי המותנה לגירוי מותנה אחר, כך שהגירוי המותנה המקורי הפך לגירוי בלתי מותנה לכל דבר ועניין.

פעמון -> אוכל     פנס -> פעמון

  1. Blocking– חסימת גירוי מותנה.  פעמון -> אוכל .  פעמון + פנס -> אוכל ,  פנס -> ?

כלומר, הפנס לא מוסיף לי מידע חדש. תוצאות אלו נקשרות לגישה הניבויית.

  1. Latent anhibition– הרכבה לטנטית.

פנס + פעמון -> אוכל ,     פנס -> ?  ,     פעמון -> ?

הפעמון מנבא את האוכל, גם הפנס מנבא את האוכל. ביחד, יש להם קשר אסוציאטיבי לאוכל. לאור אותו קשר אסוציאטיבי, רק כשהם יופיעו ביחד, תהיה תגובה.

לאחר תהליך ההכחדה יהיה לאדם קל יותר ללמוד שוב את אותה התניה. לעומת זאת, אם הלמידה תהיה שונה, יהיה לאדם קשה יותר ללמוד מחדש.

 

תהליך ההכללה:

במקרה של אלברט הקטן (שפחד מסוסים), חוקר בשם ואדסון לקח אותו לשחק עם עכברים כדי ללמד אותו לפחד מעכברים: הוא הצמיד גירוי של רעש נוראי לנגיעה עם העכבר. הילד התחיל לפחד בכל פעם שראה עכברים. הפחד התגבר והוא התחיל לפחד מבובות בצורת עכבר, לאחר מכן מבובות בכלל, ובשלב מאוחר יותר הוא פחד בחדר שלו.

מתוך זה ניתן להבין שפחדים רבים שלנו הם משהו נלמד. לעיתים אנחנו לא צריכים מפגש פיזי עם פוביה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: