פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: ההשקפה הכלכלית וההשקפה המוטיבציונית

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: ההשקפה הכלכלית וההשקפה המוטיבציונית

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

הערכה של ההשקפה הכלכלית

היתרון של ההשקפה היא שהיא מסתדרת היטב עם מה שאנו רואים סביבנו – לדוג', האינטגרציה בין שחורים ולבנים עובדת הכי טוב בשילוב שחורים בצבא – מסגרת בה שני הגזעים פועלים יחד למטרה משותפת. בנסיבות כאלו, התרומה הייחודית של האדם בולטת יותר ומתייחסים אליו כאל אינדיבידואל ולא כאל חבר קבוצה מסוימת. בניגוד לכך, באוניברסיטה, האינטגרציה פחות מוצלחת שכן הציונים הינם יחסיים, כך שהצלחת האחד תלויה בהישגי האחר. בשל כך, לעתים נוצרות נישות של גזעים מסוימים, ובני אותה קבוצה נוהגים להתרועע יחד.

החיסרון הגדול של התיאוריה הוא שהיא אינה מזהה אילו קבוצות ישמשו כבסיס לתחרות הכלכלית. פעמים רבות הקבוצות אינה מזוהות באופן כה מפורש. כל פרט משתייך לקבוצות רבות – חלקן משמעותיות ועומדות בבסיס תחרות כלכלית וחלקן לא וההשקפה הכלכלית אינה מתייחסת לכך.

ההשקפה המוטיבציונית

עוינות בין-קבוצתית עשויה להתרחש גם בהעדר תחרות. לדוג', בניסוי מחנה הקיץ, העוינות החלה גם לפני שלבנים נודע כי צפויה תחרות – עצם ידיעת הקיום של הקבוצה השנייה הביא לביטויי עוינות. לפיכך, נראה כי כפייה של גבולות בין קבוצות על אינדיבידואלים עשויה לגרום לאפלייה קבוצתית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: