פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: הערכה עצמית

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: הערכה עצמית

ראה: פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

הערכה עצמית (Self-Evaluation)

קיימת הנחה ששיפור הדימוי העצמי היא משימה חשובה שצפויה להועיל במספר מובנים (הקטנת פשיעה, נשירה מבי"ס, הריון מוקדם וכו'). על מנת לבחון זאת עלינו להבין מהו דימוי עצמי.

Trait and State Self-Esteem

דימוי עצמי (Self-Esteem): ההערכה הכללית, השלילית או החיובית, שיש לנו על עצמנו.

אנשים עם דימוי עצמי גבוה מרגישים טוב עם עצמם בעוד אנשים עם דימוי עצמי נמוך מרגישים אמביוולנטיות לגבי עצמם. אנשים אשר ממש שונאים את עצמם הינם יחסית נדירים ולרוב נמנים על אוכלוסיות קליניות כגון דיכאון חמור.

דימוי עצמי תכונתי (Trait Self-Esteem): הרמה התמידית של ביטחון וחיבה שיש לאנשים לתכונות והיכולות המגדירות אותם מעבר לזמן. המחקרים מראים כי מדד זה הנו יציב מאד.

דימוי עצמי מצבי (State Self-Esteem): ההערכות העצמיות הדינאמיות שאנשים חשים כתחושות זמניות לגבי עצמם. מדד זה משתנה רבות, לדוג' במהלך שלבים התפתחותיים (בגילאים 14-23 הדימוי העצמי המצבי הגברי נוטה להשתפר בעוד הנשי נוטה לרדת).

הדימוי העצמי עובר גם תנודות בהתאם להקשר הרגעי – לדוג' מצבי רוח (הפסד במשחק או אפילו תלמיד חכם הנמצא בכיתה עם חכמים ממנו).

Contingencies of Self-Worth

התחומים עליהם אנו מבססים את הדימוי העצמי שלנו הם מגוונים ומשתנים (לימודים, עבודה, ספורט וכו'). מודל ה-Contingencies of Self-Worth  (קרוקר וולף) הוא תיעוד של הדימוי העצמי המבוסס על ההנחה שהדימוי העצמי תלוי בהצלחות וכישלונות בתחומים עליהם מבסס האדם את השווי העצמי שלו. המודל מתמקד במספר תחומים אפשריים הקשורים לדימוי העצמי אצל סטודנטים כגון אישורים, הופעה, זהות דתית, תמיכה משפחתית, הישגים לימודיים וכו' (כמובן שתחומים אלו הנם תלויי תרבות ותת-תרבות). מידת היכולת שלנו ליצור סביבה שתאפשר הגשמה של תחומים אלו (שמכונים אפשרויות לשווי עצמי – Contingencies of Self-Worth) משפיעה על הדימוי העצמי שלנו. במידה מסוימת, אנו בני ערובה של האפשרויות הללו. אם דברים הולכים טוב באפשרויות הללו, ההערכה העצמית שלנו תגדל, אם דברים הולכים רע באפשרויות הללו, ההערכה העצמית שלנו תקטן.

מחקר הבודק זאת ביקש מסטודנטים שהגישו בקשה לתואר שני לכמה מוסדות למלא שאלון דימוי עצמי לאחר קבלת תשובה (דחייה/קבלה) מכל מוסד. אכן הממצאים הראו כי ההערכה העצמית הייתה מושפעת מהתשובות שקיבלו הסטודנטים באותו יום. ניתן היה לראות שסטודנטים שאצלם התנודות בדימוי העצמי היו גדולות יותר, היו אלו שהדימוי העצמי שלהם היה תלוי יותר בהישגים לימודיים.

ניתן להסיק מכך שככל שהדימוי העצמי שלנו יסתמך על יותר תחומים נפרדים ובלתי-תלויים, כך נוכל יותר להימנע מהרגשה רעה כשאחד התחומים לא מצליח.

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: