מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: השחור והשפה-פרנץ פאנון

מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: השחור והשפה-פרנץ פאנון

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

פאנון מדבר על כך שראיית השחור כ"שחור" היא תוצרה של הקולוניאליזם– מה שהוביל לכך הוא ההנחה כי השחור הוא שלב באבולוציית התפתחותו של האדם הלבן מן הקוף.

האדם השחור מתקיים בשני מימדים- אחד כפי האדם הלבן, ואחד כלפי אדם שחור אחר, היחס שהוא מעניק לשניהם איננו שווה.

השפה היא כלי מרכזי בתרבות, וכאשר אדם רוכש שליטה בשפה נדמה כי הוא רוכש גם בעלות העולם התיאורי המשתמע מן השימוש בשפה.

הקולוניזאציה גורמת לתסביך אצל העם הנשלט— עקב מחיקת תרבותו והצגתה כנחותה יותר.

אדם שחור שיסע אל צרפת הלבנה ישנה את גינוניו בהדרגה עוד לפני הנסיעה, ולאחר שיחזור יתנהג בצורה שונה לחלוטין. הדגש העיקרי הוא על השימוש בשפה, ידוע לו כי לעגו לקריאולית שלו (צרפתית משובשת). הבורגנות משתמשת בקריאולית רק בפנותה אל המשרתים. הפנייה בשפה הנחותה מגדירה את מעמדו של האדם בחברה.

מבחינת השחורים, שחור שמדבר צרפתית נאותה הופך להיות כמעט אדם לבן, זו ראיה נוספת לכך שהקטגוריות אינן קיימות מאליהן, הצבע הוא לא זה שקובע את שיוכו של האדם לצבע שאליו הוא לכאורה משתייך, אלא השפה שלו!

הכוח והמעמד (רופאים, קצינים) שנמצא בידי הצרפתים, הלבנים הוא שגורם לרצונו של האדם השחור לשנות את שפתו ולהידמות אליהם. השינוי בשפה משנה את מעמדו של השחור גם בקרב בני עמו- כאשר הוא חוזר מצרפת מצויד בצרפתית גבוהה ונאותה- הוא נתפס כמקור סמכות ועניין.

אופן הדיבור של השחור מגדיר את הדרך בה נתפס בעיני האדם הלבן- השחורים אוהבים לפטפט: לדבר בצעקות וצהלות ולכן נתפסים כילדים.

פאנון מביא טענות לכך שאין שום הוכחה מדעית שהאדם השחור נחות בצורה כלשהי מן האדם הלבן. לאחר מכן הוא מספר כיצד מנציחים הלבנים את נחיתותו של האדם השחור ע"י השימוש בשפה נמוכה כלפיו בפומבי. הדיבור אל האדם השחור מושווה אל הדיבור אל ילד. העובדה שצורת הדיבור לא נעשית מתוך רצון להעליב או לפגוע, אלא מתוך מחשבה זו צורת הדיבור היחידה שהשחור יבין, רק מנציחה את הפער. פאנון כאדם משכיל מודה שלעיתים הוא כמעט עושה זאת בעצמו מבלי משים.

ראה: עור שחור, מסכות לבנות / פרנץ פנון

פרנץ פאנון על מהפכה, אלימות, אחדות והמאבק לשחרור

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: